Aktualności

W piątek, 31 marca br., o godz. 17.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) odbędzie się debata pt. „Kresy Dawnej Rzeczypospolitej – fenomen, kultura, pamięć”.


Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP uruchamia serię spotkań pt. „Spotkania z dziedzictwem Kresów”, które swoim zasięgiem mają objąć teren całego województwa. Intencją tej inicjatywy jest wykorzystanie wielu dodatkowych form i narzędzi: wykłady, prelekcje, debaty, prezentacje, wystawy, promocje książek itp.

W pierwszym spotkaniu udział wezmą: ks. prof. Stanisław Nabywaniec (URz), prof. Grzegorz Ostasz (PRz) i dr Dariusz Iwaneczko (IPN Rzeszów).” W ramach wydarzenia przewidziano również dyskusję oraz prezentację założeń projektu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

turystyka smaki zielone eprocarpathia