Aktualności

 

W krużgankach Dominikańskich w Lublinie, w dniach 11 kwietnia-15 maja br., czynna będzie wystawa fotografii „Za górą - historia cerkwi w Łopience" opowiadająca o dziejach zniszczenia i odbudowy największego przez II wojną światową greckokatolickiego sanktuarium Maryjnego w Bieszczadach.

W wtorek, 18 kwietnia br., o godz. 18.00 w sali Unii Lubelskiej Zbigniew Kaszuba - opiekun cerkwi w Łopience z ramienia Towarzystwa Karpackiego - przybliży historię zagłady i odbudowy świątyni.

Wystawa opowiada o ostatnich 90 latach istnienia Łopienki – zagubionej wśród gór małej bieszczadzkiej wioski, o miejscu szczególnym, które pomimo wielokrotnego skazywania na zagładę i zapomnienie nie tylko przetrwało, ale także odżyło. I jak przed wojną do cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej pielgrzymowały tysiące wiernych tak i teraz rzesze turystów i pielgrzymów przychodzą zobaczyć odbudowaną cerkiew i pomodlić się przed kopią cudownego obrazu.

Wystawa jest fotograficznym zapisem tylko niektórych zdarzeń, albo tych najważniejszych, albo tych które udało się ocalić z wojennej pożogi i trudnych lat powojennych. Wszystkie zdjęcia ułożone są chronologicznie w trzech grupach, z których każda odróżnia się innym kolorem zdjęć. Pierwsza to lata przed wysiedleniem – wszystkie zdjęcia są w sepii, druga obejmuje okres zniszczenia i pierwszych prób odbudowy – zdjęcia są czarno-białe i trzecia to okres odbudowy – dominują zdjęcia kolorowe.

Chociaż na fotografiach dominuje cerkiew św. Paraskewy to jest to także historia ludzi, tych którzy mieszkali tu kiedyś i tych wszystkich, którzy ratując cerkiew pozostawili tutaj cząstkę samego siebie. I jak każda historia nie kończy się w danym miejscu, ale toczy się dalej, tak samo i ta, będzie miała swój dalszy ciąg w którym każdy może dopisać kolejny rozdział.

turystyka smaki zielone eprocarpathia