Aktualności

Po czterech latach prac społecznych zakończono remont i konserwację ponad 130-letniej, neogotyckiej kapliczki Matki Boskiej Dzikowskiej, znajdującej się na terenie tarnobrzeskiego osiedla Miechocin przy ul. Żniwnej Uroczystość poświęcenia i wprowadzenia/powrotu do kapliczki kopi obrazu Cudownego Wizerunku M.B. Dzikowskiej odbyła się 13 maja br.

Pierwotną, drewnianą kapliczkę wystawił w 1847 r. niejaki Zięba, mieszkaniec Cyganów. Gdy „mocno podupadła” Michał Rzędzinowski, ówczesny wójt Miechocina, zaproponował ufundowanie w jej miejsce nowej, już murowanej. W jej budowie partycypowali wszyscy miechocińscy włościanie, których zobligowano do wniesienia opłaty w wysokości 50 centów od numeru. Zebraną sumę uzupełniły pieniądze pochodzące z kasy gminy Miechocin w kwocie 100 zł reńskich i odpisu na podatku stałym w wysokości 20 centów od 1 złotych reńskich. Prace murarskie powierzono murarzowi Janowi Schabowskiemu z Tarnobrzega. We wnętrzu kapliczki umieszczono kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Dzikowskiej autorstwa Michała Korasadowicza, miejscowego malarza.

Po zniszczeniach II wojny światowej przeprowadzono jej remont. Przez blisko półwiecze opiekę nad nią sprawowały rodziny Kaczyńskich oraz Niezgodów.

Remont kapliczki rozpoczął się w lipcu 2013 r. z inicjatywy Waldemara Stępaka, radnego miejskiego oraz przewodniczącego rady osiedla Miechocin. Zakres prac był ogromny, kapliczka zyskała m.in. nowy dach, tynki, stylizowane metalowe ogrodzenie, przeprowadzone zostało odwodnienie terenu, zbudowano kamienny mur oporowy. Nowy wygląd nadano również otoczeniu poprzez zasadzenie stylowej zieleni ogrodowej.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu dawny blask odzyskała pochodząca z lat 1883-1884 oryginalna polichromia ścienna jej wnętrza. Konserwacji poddano również obraz, będący ludową kopią cudownego wizerunku Matki Bożej Dzikowskiej, którą społecznie przeprowadziła Katarzyna Stępień z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Obok Katarzyny Stępień w działania ratowania kapliczki zaangażowali się: Genowefa i Krzysztof Rawscy, Danuta i Józef Kaczyńscy, Anna i Andrzej Stępniowie, Beata i Józef Martyn, Jolanta i Paweł Hałka, Krystyna i Kazimierz Zaworscy, Bogusław i Antoni Sikon, Elżbieta i Antoni Olszewscy, Helena Barnaś-Półrolniczak, Bogusław Kowalczuk z synem Markiem, Zbigniew Urbaniak, Marian Niezgoda, Andrzej Rawski, Marzena Foc, Barbara Łukaszek, Henryk Zelik,

a także Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie - Oddział w Tarnobrzegu, Zarząd Zakładów Chemicznych „Siarkopol”, Zarząd Zakładu Mechanicznego „Siarkopol”, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Kopalnia i Zakład Przetwórczy Siarki „Siarkopol”, Zakład Chemiczny ANSER, Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Trans Dźwig” w Tarnobrzegu, „Ogród Cytrynek” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Sandomierzu.

fot. Krzysztof Watracz i Mirosław Tarkowski

turystyka smaki zielone eprocarpathia