Aktualności

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach – położone w odległości 7 km na płn.-wsch. od Przemyśla – to instytucja kultury województwa podkarpackiego. Zarządza chronionym areałem – w trzech częściach – o całkowitym obszarze ponad 308 hektarów, w tym także Muzeum Przyrodniczym mieszczącym się na parterze dawnego dworu Piotra Michałowskiego, wybitnego polskiego malarza dobry romantyzmu. Od lat łączy ono skutecznie ochronę przyrody (w kolekcjach m.in. dendrologicznej, pomologicznej, roślin wodnych, bagiennych, rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych we florze polskiej, roślin z rodziny wrzosowatych oraz szklarniowych, użytkowych i biblijnych) za ratowaniem drewnianej, zabytkowej architektury świeckiej.

 

Oto dwa przykłady udanych transferów (kolejne w planach):

 

• Drewniana stodoła pochodząca z przełomu XIX i XX wieku, podlega ochronie konserwatorskiej. W 1994 r. została przeniesiona na teren Arboretum z Cieszanowa, z przeznaczeniem na cele edukacyjno-wystawiennicze. Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji drewnianej, przykryty dachem czterospadowym częściowo pokryty gontem pojedynczym. Wewnątrz obiektu są dwa przepierzenia wydzielające w budynku trzy części. Do stodoły prowadzą wrota dwuskrzydłowe rozwierane.

 

• Dom stał wcześniej w Kalwarii Pacławskiej pod nr 66, wybudowany prawdopodobnie w 1880 r., służył jako mieszkanie i schronienie dla inwentarza. Podlega ochronie konserwatorskiej. W 2014 r. został przeniesiony na teren Arboretum, ale bez części gospodarczej, z przeznaczeniem na cele wystawienniczo-dydaktyczne.

Budynek stanowi część unikalnego zespołu zabytkowych budynków w sąsiedztwie klasztoru w Kalwarii Pacławskiej, znanego celu pielgrzymek. Ze względu na tutejsze odpusty stawiano domy z podcieniami, wspartymi na słupach, które służyły jako kramy odpustowe. Strychy przeznaczono na noclegi dla pątników, a wiodły do nich ustawione na zewnątrz, bokiem do frontowej ściany, schody. 

Parterowy, niepodpiwniczony budynek ma konstrukcję sumikowo-łątkową, a dach siodłowy z naczułkiem. Brak jest teraz ściany dzielącej budynek na dwie izby i oryginalnych belek stropowych. Przy krótszym boku budynku – podcienie utworzone przez trzy słupy podtrzymujące wysunięty dach.

 

• Budynek dawnej plebanii w Jodłowce wybudowano w 1922 r., a w 1934 r. poddano ją remontowi i przebudowie. Budynek założony jest na planie prostokąta, układ wnętrza dwutraktowy, czteroosiowy z trzema werandami. Oś poprzeczną budynku wydziela sień, z której prowadzi komunikacja do pomieszczeń. W bryle jest to budynek jednokondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym oraz z trzema werandami o dachach pulpitowych. Czeka na przenosiny na teren Bolestraszyc, co uwarunkowane jest otrzymaniem dotacji w postaci zatwierdzonego do realizacji projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

turystyka smaki zielone eprocarpathia