Aktualności

Piotr Michałowski (1800–1855) wybitny przedstawiciel polskiego romantyzmu jest uznawany za jednego z ważniejszych akwarelistów w sztuce polskiej. Rówieśnik Mickiewicza, Chopina, Słowackiego i Krasińskiego, odniósł sukcesy już w młodym wieku i to nie tylko na polu sztuk pięknych, ale także przy zarządzaniu przemysłem metalurgicznym w Komisji Przychodów i Skarbu w Królestwie Kongresowym, następnie jako szef uzbrojenia armii polskiej w powstaniu listopadowym w latach 1830–1831. Na niwie artystycznej pozostał na zawsze jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego malarstwa rodzajowego, przede wszystkim – batalistycznego.

Podczas pobytu Piotra Michałowskiego z rodziną w Bolestraszycach k. Przemyśla nawiązał on liczne kontakty towarzyskie z okolicznym ziemiaństwem. Przy okazji częstych wizyt u Pawlikowskich w pobliskiej Medyce, Piotr spotykał się z seniorem rodu Kossaków. Najbardziej znanym obrazem z okresu bolestraszyckiego jest portret miejscowego chłopa, Seńki (powstał w latach 1846-1848). W Bolestraszycach powstał także portret brodatego chłopa.

Krótki stosunkowo, zważywszy na jego częste wyjazdy i dłuższy pobyt w Paryżu, pobyt Piotra Michałowskiego w Bolestraszycach, zaważył zarówno na twórczości artystycznej, jak też trwałości pamięci o nim. Ważne prace artysty, jakie powstały w tym okresie to m.in. „Portret syna artysty z psem” (Juliusza), „Portret kobiety w czerwonej chustce”, „Studium chłopca wiejskiego”. „Syn artysty na osiołku” łączony z okresem bolestraszyckim (po 1841 r.). To samo dziecko pojawia się w serii „Portret dzieci artysty na kucu i ośle” (ok. 1842 r.) oraz na obrazach „Jeździec na kasztanowym kucu”, „Dziecko na ośle”, „Dziecko na płowym koniu”. Kolejne dzieła to „Rajtar” (Jeździec w stroju szwedzkim). „Defilada przed Napoleonem”, „Studium pięciu Żydów” (Żydzi), „Seńko”, „Szarża w wąwozie Somosierry”, „Atak francuskiej artylerii”, „Kardynał” (Mężczyzna w birecie), „Hetman Czarniecki na koniu”, „Studium portretowe Wiarusa II”, „Artyleria francuska przy przejeździe przez strumień”, „Łeb siwego konia” (Benisza) i być może „Portret chłopa w kapeluszu” oraz „Parobek”.

Oprócz wymienionych obrazów istnieje wiele szkiców rysunkowych składających się na tzw. Szkicowniki Bolestraszyckie. Rysunkami pokryte są księgi gospodarcze i notatki osobiste Michałowskiego. Część obrazów została wykonana na płótnie bolestraszyckim, kupionym we wsi, pochodzącym z ręcznych warsztatów tkackich. Jest ono grube, tkane z nierówno przędzonych nitek, pełnych przewężeń i zgrubień. W Bolestraszycach wiódł więc Michałowski życie gospodarza i człowieka sztuki.

W Arboretum działającym na terenie dawnego zespołu parkowo-dworskiego istnieje „Galeria u Piotra”, co jest nawiązaniem do artystycznej tradycji zapoczątkowanej przez dawnego właściciela bolestraszyckiego majątku, Piotra Michałowskiego.

turystyka smaki zielone eprocarpathia