Aktualności
Od 2012 r. trwa – realizowany przez pasjonatów - projekt mający za zadanie uratowanie przed zniszczeniem oraz odtworzenie stanu sprzed zniszczeń powojennych dzwonnicy przy niezachowanej greckokatolickiej cerkwi w nieistniejącej wsi Polany Surowiczne (gm. Jaśliska, Podkarpackie). Przez kolejne lata wzmacniano kamienne mury wieży, odtwarzano okna i drzwi wejściowe, wykonano betonowy gzyms. W 2014 r. nakryli mury prowizorycznym dachem. W 2015 r. dokonali szeregu działań formalnych, związanych ze statusem prawnym dzwonnicy.
Do zakończenia prac pozostało jeszcze nakrycie budowli dachem z kopułą. Za wzór posłużyły banie nad babińcem i nawą cerkwi w Wisłoku Dolnym. W oparciu o te założenia Piotra Kłoda z Łodzi przygotował końcowy projekt rekonstrukcji dachu. Mają już jego wycenę i szacują, że zmieszczą się w budżecie 50 tys. złotych. Większość prac wykonywana jest społecznie. Są jednak niezbędne wydatki na materiały, narzędzia czy prace specjalistyczne.
Planowali, że jeżeli okoliczności czyli finanse pozwolą nakryć budowlę dachem z kopułą to zrobią to w tym roku. Nie udało się, zbierają wciąż fundusze i kończą formalności, przesuwając te działania na 2018 r.
W sobotę, 26 sierpnia br., w godz. 20.00-23.00 w Gutkowej Kolibie (Lipowiec 4, gm. Jaśliska) zorganizowany zostanie „Koncert dla dzwonnicy”, w którym udział weźmie ulubiony przez górskich wędrowców zespół „Dom o Zielonych Progach”. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na rekonstrukcję dzwonnicy w Polanach Surowicznych, prowadzonej społecznie przez grupę beskidzkich entuzjastów.
Stowarzyszenie „Sarepta” apeluje do wszystkich sympatyków projektu, którzy zechcą wesprzeć prace finansowo prosi o wpłaty darowizn na konto BZ WBK:
76 1500 1559 1215 5003 7213 0000
Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „SAREPTA” ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica Zdrój
Koniecznie dopisek: Darowizna na ochronę dóbr kultury - Polany Surowiczne
turystyka smaki zielone eprocarpathia