Drukuj

Rok 2018 to kolejny etap prac – prowadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki - związanych z ratowaniem dawnej greckokatolickiej cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Liskowatem (gm. Ustrzyki Dolne). Świątynię wzniesiono w1832 r., chociaż są opinie, że jest starsza, ponieważ jej konstrukcja charakterystyczna jest dla cerkwi budowanych w XVII w.

W poprzednich latach przeprowadzono roboty w obrębie dachu sanktuarium i nawy. Wymieniono zniszczone belki zrębu w kopule nawy i zdegradowane krokiewki. Namiotowy dach sanktuarium i nawy pokryto (podwójnie) nowym gontem. Zakonserwowano także krzyż wieńczący nawę.

W 2017 r. z powodu daleko posuniętej destrukcji wielu belek przykrycia babińca więźbę rozebrano, belki posegregowano, odrzucając nie nadające się do ponownego montażu. Dach namiotowy zrekonstruowano uzupełniając go o nowe brusy. Prowadzono także prace rekonstruujące węgły babińca i kaplicy nad nim. Te działania finansowane były przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. Bogdan Augustyn