Drukuj

Drewniana synagoga w Połańcu (Świętokrzyskie) istniała już w połowie XVIII w. Zniszczeniu uległa w czasie II wojny światowej, jak wszystkie drewniane bożnice w Polsce. Jej odbudowę w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku rozpoczęło na przełomie lutego i marca 2015 r.

Sam proces rekonstrukcji drewnianego obiektu na Rynku Galicyjskim stał się atrakcją dla turystów. Wszystkie prace wykonywano ręcznie, tradycyjnymi metodami korzystając m.in. z siekier, strugów i pił. W ciągu trzech lat powstała m.in. bryła budynku, dach, podłogi, stropy oraz zwierciadlane sklepienie świątyni. Ma ona 22 m długości i 11 m szerokości. Czterospadowy dach dwukondygnacyjnej budowli pokryto gontem. Odtworzono również na podstawie planów i zdjęć ośmioboczną altanę z balustradą i baldachimem, ozdobną szafę ołtarzową do przechowywania zwojów tory oraz podwyższone i wydzielone balustradą dwa chórki.

Za dwa lata po ustabilizowaniu się budynku powstaną barwne polichromie wnętrza. Sanockie Muzeum Budownictwa Ludowego w zrekonstruowanym obiekcie będzie pokazywać judaica.

Obiekt powstaje ze środków własnych muzeum, na podstawie dokumentacji przekazanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej.