Drukuj

W Ustrobnej zakończyły się prace przy rewitalizacji dawnego dworu Starowiejskich. W ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Wojaszówka - zespoły dworskie w Bratkówce i Ustrobnej” wyremontowano również dwór w Bratkówce, w którym do tej pory mieściła się szkoła. Wartość projektu to 4 mln zł, z czego 3/4 tej kwoty stanowi dofinansowanie z działania 4.4. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W zabytkowym obiekcie w Ustrobnej powstanie muzeum rodów szlacheckich zamieszkałych kiedyś na terenie gminy. Na 17 tablicach prezentowana będzie m.in. historia Starowiejskich, z których wywodzi się błogosławiony męczennik Stanisław Starowiejski i znany współczesny malarz Franciszek Starowiejski.

W zamierzeniach władz gminy muzeum będzie początkiem szlaku dziedzictwa kulturowego biegnącego przez wszystkie miejscowości, w których pozostały ślady historii walk o odzyskanie niepodległości. W dworze planowane jest również organizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci oraz spotkań z pielgrzymami z całej Polski.

Prace remontowe rozpoczęły się latem 2017 r. Dokonano m.in. rekonstrukcji drewnianego stropu w Ustrobnej, w obydwu dworach wymieniono pokrycia dachowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowano teren, utworzono nowe alejki oraz zainstalowano oświetlenie w zabytkowych parkach. W Bratkówce doszła do tego jeszcze konserwacja elementów kamiennych, renowacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także unikalnej werandy wraz z balustradą. W obiekcie powstanie pracownia malarska dla najmłodszych.