Drukuj

W tym roku ma się rozpocząć rewitalizacja rynku na osiedlu Rozwadów w Stalowej Woli. Miasto otrzymało na ten cel 10 mln zł dofinansowania (całkowity koszt prac to ok. 18 mln zł) przyznane przez samorząd województwa podkarpackiego. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę robót trwających – jak się planuje - do 2020 r.

Skala inwestycji w dzielnicy Stalowej Woli Rozwadów jest znaczna. Wyrównana zostanie płaszczyzna rynku, z której zniknie zajezdnia autobusowa zastąpiona przez dwa przystanki dla miejskiej komunikacji elektrycznej. Przywrócone zostaną dawne historyczne elementy, jak fontanny i zdroje uliczne, powstanie też miejsce do organizacji masowych imprez kulturalnych. Remont czekają także ulice okalające rozwadowski rynek, a końcowym efektem wszystkich prac będzie modernizacja ponad stuletniego budynku dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, który zacznie pełnić funkcję osiedlowego domu kultury.

Rozwadów to obecnie dzielnica w północnej części Stalowej Woli, w latach 1690-1973 było samodzielnym miastem.

fot. - projekt wykonawczy Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie wykonany przez firmę ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI ze Zgorzelca na podstawie koncepcji opracowanej przez Garden Concept oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców.

Źródło i więcej zdjęć: http://centrumrewitalizacji.pl/projekt-wykonawczy-rewitalizacji-rynku-w-stalowej-woli-rozwadowie/