Drukuj

 

Stanowią jeden z najcenniejszych elementów dziedzictwa kulturowego w Podkarpackiem: kompleks cerkiewny w Radrużu (gm. Horyniec-Zdrój), zabytek klasy UNESCO; remontowana cerkiew w Nowym Bruśnie (gm. Horyniec-Zdrój), która już niebawem będzie elementem mini skansenu oraz cerkiew w Gorajcu (gm. Cieszanów), świątynia z dzwonnicą będąca galerią sztuki cerkiewnej. Wszystkie trzy tworzą szlak atrakcji, skupiający ruch turystyczny w regionie Roztocza Południowego.

 

Muzeum Kresów w Lubaczowie, które od lat inwestuje niemałe środki w cerkwie w Radrużu i Nowym Bruśnie sukcesywnie tworzy elementy powiatu lubaczowskiego, jako krainy niezwykłych cerkwi.

Dawna cerkiew św. Paraskewy w Radrużu należy do najcenniejszych drewnianych świątyń w Polsce. Wybudował ją warsztat mający związki z innymi tworzącymi zespół zachowanych cerkwi na obecnym pograniczu polsko-ukraińskim: w Gorajcu, Potyliczu i Woli Wysockiej. Obecna świątynia datowana jest na koniec XVI w.

Dawną cerkiew św. Paraskewy w Nowym Bruśnie Muzeum uratowało przed niechybnym zniszczeniem. Drewniana świątynia przechodzi wieloetapowe prace rekonstrukcyjne, mające za cel przywrócenie je widoku z czasów budowy w 1713 r. Dobudowano do niej w roku ubiegłym zakrystię, której oryginalne elementy od lat leżały w szopie, po niedokończonej renowacji w latach 90. XX wieku. W tym roku powinno zostać odtworzone w całości soboty wokół sanktuarium, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi oraz instalacja odgromowa. W następnych latach wrócą do jej wnętrza odnowione elementy wyposażenia sakralnego.

Dawna cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu wg źródeł historycznych została wybudowana w 1586 r. W jej wnętrzu można podziwiać efektowny ikonostas architektoniczny z końca XVII w. Po wielu latach nieobecności wrócił do świątyni na stałe.