Drukuj

Remontem zostaną objęte przyrynkowe kamienice: 25, 26, 27 oraz 28. Będzie on polegał na odnowieniu tynków podcieni i uporządkowanie instalacji elektrycznych.

Z wymienionych zabytkowych budynków najbardziej znanym jest kamienica Portiusa czyli Rynek 27. Wzniesiona w XVI wieku, przez rodzinę Hesnerów(?), jedną z najbogatszych w ówczesnym Krośnie. Anna z Hesnerów wyszła za Bartłomieja Mamrowicza. Z tego związku urodził się Paweł Mamrowicz, który w 1627 r. sprzedał ją Szkotowi Wojciechowi Robertowi Portiusowi (nazwisko rodowe Robert Gilbert Porteous de Lanxeth, zm. w 1661 r.). Ten wzbogacony na handlu węgrzynem kupiec rozbudował ją łącząc z sąsiednią kamienicą, o czym świadczą - odnalezione w czasie badań architektonicznych - zachowane ślady w piwnicy przedprożnej.

Kamienica została gruntownie przebudowana w 1908 r. Z czasów gdy była własnością Portiusa zachował się m.in. późnorenesansowy kamienny portal arkadowy, z podłuczem zdobionym kasetonami i rozetami. W kluczu portalu widać datę „1640” i monogramy: „R P” (Robert Portius) i „A P” (Anna Portiusowa).