Drukuj

Pałac we wsi Nozdrzec – pierwotna nazwa Nieczuja (Podkarpackie) - zbudowano na brzegu nadsańskiej skarpy, prawdopodobnie w miejscu starego dworu obronnego Wapowskich, zburzonego przez wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego w 1657 r., z którego czasu zachowała się część umocnień ziemnych z kamiennymi murami oporowymi.

Pałac w stylu neorenesansowym wzniesiono w 1843 r. z inicjatywy galicyjskiego posła Ludwika Skrzyńskiego, według projektu architekta-amatora Seweryna Fredry (brata komediopisarza). Ok 1880 r. jego wnuk, Seweryn Skrzyński dodał w czasie remontu neobarokowe elementy wystroju zewnętrznego. Budowla przetrwała do 1915 r. kiedy to w czasie wydarzeń I wojny światowej spaliły ją wojska rosyjskie. Szybko odbudowana, w zdecydowanie prostszej formie, w 1920 r. Po zniszczeniach II wojny światowej odbudowana w latach 1980-1988 przez Hutę Szkła w Krośnie i zamieniona w ośrodek wypoczynkowy. W 2014 r. za kwotę 1,5 mln zł zakupiony przez osoby prywatne trwa do dzisiaj w uśpieniu.

Wokół pałacu przetrwały fragmenty parku, rosną tu jeszcze stare lipy, miłorząb dwuklapowy, dęby szypułkowe, graby i jesiony. W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu znajduje się neogotycka kaplica z 1889 r. i oficyną dworska.