Drukuj

Drewniany kościół św. Marka Ewangelisty w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w efektownej, zimowej szacie.

Świątynia pochodzi z 1840 r. Jest to kościół drewniany, o konstrukcji zrębowej, szalowany, jednonawowy z niewielkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po którego bokach są dwie przybudówki i zakrystie. Przy nawie od południa, od zachodu są niewielkie kruchty. Świątynia nakryta jest płaskim stropem, wspartym na czterech słupach. Ołtarze kościelne pochodzą z końca XIX wieku. W świątyni znajduje się także barokowa chrzcielnica i kropielnica. Mieścił się przy ulicy Rzochowskiej, w dzielnicy Mielca – Rzochów.

Kościół pełnił rolę świątyni parafialnej parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu do 14 grudnia 2003 r., kiedy to biskup Wiktor Skworc poświęcił nowy, murowany kościół parafialny. Kościół drewniany wraz z dzwonnicą został w maju 2008 r. przekazany skansenowi w Kolbuszowej. Oba obiekty rozebrano w czerwcu 2010 r., a następnie przewieziono do Kolbuszowej i złożono tworząc nowy dział ekspozycji.