2016

  • Dawno takiej różnorodności tematów nie było w „Skarbach”. Zaczynamy od cmentarza w niezachowanej wsi Stare Brusno, sztandarowego wręcz przykładu kamieniarki bruśnieńskiej, powoli ratowanego przez lokalną społeczność przed zniszczeniem i kradzieżami. Jednym z cenniejszych materiałów numeru jest wywiad, w którym prof. Jan Malczewski uzmysławia „nie historykom”, że tak naprawdę od tysiąca lat próbowano „przekręcić kark” naszej państwowości, poczynając od czasów pierwszych Piastów, aby poprzez rozbiory ją zlikwidować.

turystyka smaki zielone eprocarpathia