Wydawnictwa

Ukazała się książkowa nowość „Kronika Tyczyńska 1/2017”, będąca zapowiedzią wielotomowego wydawnictwa tematycznie związanego z Tyczynem i jego okolicą.

Czytaj więcej: Tyczyn okiem dwóch autorów

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wydało publikację „Dawna architektura drewniana województwa podkarpackiego” będącą kompendium wiedzy na temat świeckiej architektury drewnianej w tej części Polski.

Czytaj więcej: O dawnym drewnie

W publikacji „Po powiecie łańcuckim. Przewodnik”, która ukazała się staraniem Wydawnictwa Edytorial, Łukasz Bajda proponuje zwiedzanie ziemi łańcuckiej, która jako destynacja turystyczna jest postrzegana niemal wyłącznie poprzez zespół parkowo-pałacowy Lubomirskich i Potockich. Przez co inne zabytki, jakby zostały odsunięte w cień.

Czytaj więcej: Łańcucki bedeker Łukasz Bajdy

Ukazała się książka o historii harcerstwa w Pysznicy i akcji kulturalno-historycznej przeprowadzonej przez pysznickich harcerzy. Akcja przeprowadzona przez harcerzy w Pysznicy polegająca na przeprowadzeniu wywiadów wśród mieszkańców pozwoliła ustalić miejsce pochówku żołnierza - partyzanta z czasów II wojny światowej, a następnie uporządkować i zatroszczyć się o mogiłę.

Czytaj więcej: Harcerze w Pysznicy

Rzeszowskie wydawnictwo EDYTORIAL przygotowało książkę Edwarda Płocica „Jarosławski hufiec harcerzy. Zarys historii w latach 1911–1949”.

Czytaj więcej: Cztery dekady harcerstwa

Ukazały się książka o rozebranym po II wojnie światowej dworze w Pysznicy.

Na starej mapie Pysznicy z 1822 r. został zaznaczony i wyróżniony spośród innych zabudowań dwór z założeniem ogrodowym typu francuskiego. Chociaż drewniany budynek dworski został rozebrany zaraz po II wojnie światowej, został zapamiętany przez starszych mieszkańców Pysznicy.

Czytaj więcej: Pysznica - mała ojczyzna

Wydawnictwo EDYTORIAL wypuściło książkę „Możliwe, że to imię demona... i inne sanockie historie”, dzieło Arkadiusza Komskiego, na którą składają się opowiadania oraz historie polskiej i żydowskiej społeczności Sanoka z przełomu XIX i XX wieku. Dopełnieniem treści są zdjęcia archiwalne i współczesne.

 

Arkadiusz Komski – mieszka i pracuje w Sanoku. Znany fotograf, regionalista, który swoje zainteresowania skupia szczególnie na kulturze żydowskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych kulturze i dziejom regionu. 

Album ten powstał w ramach projektu mającego na celu badanie dziejów wsi Łopuszka Wielka leżącej w gminie Kańczuga. Zamieszczone w nim stare fotografie ukazujące miejsca, ludzi i wydarzenia związane z tą miejscowością, pozwalają ocalić je od zapomnienia i przekazać jako pamiątkę młodemu pokoleniu jej mieszkańców. Dzięki tej publikacji kolejne pokolenia będą mogły dowiedzieć się o zmianach, jakie zaszły w lokalnej społeczności, zobaczyć miejsca, które już nie istnieją oraz twarze ludzi, którzy tę społeczność tworzyli na przestrzeni ubiegłego wieku.

Album wydany przez Wydawnictwo Edytorial powstał na zlecenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej.

„Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rozwadowie, Nisku, Tarnobrzegu i Machowie w 110. rocznicę powstania gniazda rozwadowskiego 1906–2016” pod redakcją dr Agnieszki Mirkiewicz to zbiór artykułów o rozwadowskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” i ośrodkach z nim sąsiadujących.

Czytaj więcej: Nowa publikacja naukowa o „Sokole"

Prezentowane w publikacji artykuły to materiały pokonferencyjne prezentowane na konferencji naukowej „Sacrum i profanum”, która odbyła się 7 kwietnia br. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Konferencja przygotowana była przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” oraz Uniwersytet Rzeszowski - Zakład Architektury Krajobrazu, jako jeden z elementów projektu „Sacrum i Profanum w Drewnie” realizowanego w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Czytaj więcej: Drewno w oczach naukowców

turystyka smaki zielone eprocarpathia