Wydawnictwa

 

Album - dzieło wydawnictwa BOSZ - to zbiór ponad dwustu unikatowych zdjęć wykonanych przed II wojną światową przez znakomitego etnografa i znawcę sztuki ludowej – Romana Reinfussa. Zafascynowany kulturą Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny etnograf przez wiele lat dokumentował bogate tradycje kulturowe tych terenów. Podróżując z aparatem fotograficznym po ówczesnych polskich Karpatach, badał – w oparciu o stworzoną przez siebie metodę badawczą – życie codzienne, obyczaje i kulturę mieszkańców Podkarpacia.

Czytaj więcej: „Karpackość” na zdjęciach

„27 października 2017 r. minie 90. rocznica powstania samodzielnej parafii rzymskokatolickiej w Zapałowie. Jej początek dała kaplica (…), a nową świątynię, wzniesioną w latach 1909–1910, długo nazywano „kaplicą”, nawet wtedy gdy już miała rangę kościoła parafialnego. Dopiero po II wojnie światowej powoli przyjęła się nazwa „kościół”. (…) tej dawnej świątyni nie ma już w pejzażu wsi, w jej miejsce wzniesiono nową, jeszcze okazalszą. Wydarzenia te sprawiły, że postanowiłam dzieje parafii i jej świątyń utrwalić na stronach książki…” – tak we wstępie książki Michalina Drozd przedstawia motywy, które stały się inspiracją do podjęcia tematu historii kościoła i parafii w Zapałowie (pow. jarosławski).

Czytaj więcej: Krótkie dzieje małej parafii

„Dzieje Bud Łańcuckich” Mirosława Rzepki, książka wydana nakładem rzeszowskiego Wydawnictwa Edytorial, przedstawia historię tytułowej miejscowości od pradziejów do czasów współczesnych.

Czytaj więcej: Historia „małej ojczyzny”

Ukazała się książkowa nowość „Kronika Tyczyńska 1/2017”, będąca zapowiedzią wielotomowego wydawnictwa tematycznie związanego z Tyczynem i jego okolicą.

Czytaj więcej: Tyczyn okiem dwóch autorów

Przewodnik, który ukazał się właśnie nakładem rzeszowskiego Wydawnictwa Edytorial, wyszedł spod ręki dr Łukasz Bajda, absolwent UMCS.

Zaproponowane przez niego zwiedzanie powiatu przeworskiego zostało określone w postaci sześciu tras. Każda z nich – poza opisem – została przedstawiona na mapie poglądowej z wyrysowanym przebiegiem trasy. Są to propozycje tak dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych, o zróżnicowanym stopniu trudności, w zależności od czasu, jakim dysponujemy, od wieku, możliwości fizycznych czy też interesujących nas zabytków leżących na danej trasie. Poza trasami pieszymi istnieje możliwość przejazdu nimi rowerem czy samochodem. 

Czytaj więcej: 6 tras w powiecie przeworskim

W publikacji „Po powiecie łańcuckim. Przewodnik”, która ukazała się staraniem Wydawnictwa Edytorial, Łukasz Bajda proponuje zwiedzanie ziemi łańcuckiej, która jako destynacja turystyczna jest postrzegana niemal wyłącznie poprzez zespół parkowo-pałacowy Lubomirskich i Potockich. Przez co inne zabytki, jakby zostały odsunięte w cień.

Czytaj więcej: Łańcucki bedeker Łukasz Bajdy

W sprzedaży dostępna jest książka „Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi” autorstwa Jana Kucy, dyrektora mołodyckiej szkoły, autora licznych opracowań, wychowawcy, popularyzatora wiedzy – człowieka, który z wielkim zapałem walczy o to, abyśmy nie zapomnieli o naszej najbliższej historii, historii regionu.

Czytaj więcej: Pamięć o zaginionej wsi

Rzeszowskie wydawnictwo EDYTORIAL przygotowało książkę Edwarda Płocica „Jarosławski hufiec harcerzy. Zarys historii w latach 1911–1949”.

Czytaj więcej: Cztery dekady harcerstwa

To starannie wydana książka o charakterze albumowym zawierająca ok. 600 archiwalnych zdjęć (często unikalnych) składająca się z 6 rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem (Dawny Frysztak, Okolice Frysztaka, Kamieniołomy, Mundurowe dzieci, Śladami kwatery Hitlera i Mycielscy w Wiśniowej). Cena książki 70 zł z wysyłką.

Czytaj więcej: „Frysztak i okolice. Podróż ze starą fotografią”

Wydawnictwo EDYTORIAL wypuściło książkę „Możliwe, że to imię demona... i inne sanockie historie”, dzieło Arkadiusza Komskiego, na którą składają się opowiadania oraz historie polskiej i żydowskiej społeczności Sanoka z przełomu XIX i XX wieku. Dopełnieniem treści są zdjęcia archiwalne i współczesne.

 

Arkadiusz Komski – mieszka i pracuje w Sanoku. Znany fotograf, regionalista, który swoje zainteresowania skupia szczególnie na kulturze żydowskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych kulturze i dziejom regionu. 

turystyka smaki zielone eprocarpathia