Wydawnictwa

W sprzedaży dostępna jest książka „Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi” autorstwa Jana Kucy, dyrektora mołodyckiej szkoły, autora licznych opracowań, wychowawcy, popularyzatora wiedzy – człowieka, który z wielkim zapałem walczy o to, abyśmy nie zapomnieli o naszej najbliższej historii, historii regionu.

Czytaj więcej: Pamięć o zaginionej wsi

Rzeszowskie wydawnictwo EDYTORIAL przygotowało książkę Edwarda Płocica „Jarosławski hufiec harcerzy. Zarys historii w latach 1911–1949”.

Czytaj więcej: Cztery dekady harcerstwa

To starannie wydana książka o charakterze albumowym zawierająca ok. 600 archiwalnych zdjęć (często unikalnych) składająca się z 6 rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem (Dawny Frysztak, Okolice Frysztaka, Kamieniołomy, Mundurowe dzieci, Śladami kwatery Hitlera i Mycielscy w Wiśniowej). Cena książki 70 zł z wysyłką.

Czytaj więcej: „Frysztak i okolice. Podróż ze starą fotografią”

Wydawnictwo EDYTORIAL wypuściło książkę „Możliwe, że to imię demona... i inne sanockie historie”, dzieło Arkadiusza Komskiego, na którą składają się opowiadania oraz historie polskiej i żydowskiej społeczności Sanoka z przełomu XIX i XX wieku. Dopełnieniem treści są zdjęcia archiwalne i współczesne.

 

Arkadiusz Komski – mieszka i pracuje w Sanoku. Znany fotograf, regionalista, który swoje zainteresowania skupia szczególnie na kulturze żydowskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych kulturze i dziejom regionu. 

„27 października 2017 r. minie 90. rocznica powstania samodzielnej parafii rzymskokatolickiej w Zapałowie. Jej początek dała kaplica (…), a nową świątynię, wzniesioną w latach 1909–1910, długo nazywano „kaplicą”, nawet wtedy gdy już miała rangę kościoła parafialnego. Dopiero po II wojnie światowej powoli przyjęła się nazwa „kościół”. (…) tej dawnej świątyni nie ma już w pejzażu wsi, w jej miejsce wzniesiono nową, jeszcze okazalszą. Wydarzenia te sprawiły, że postanowiłam dzieje parafii i jej świątyń utrwalić na stronach książki…” – tak we wstępie książki Michalina Drozd przedstawia motywy, które stały się inspiracją do podjęcia tematu historii kościoła i parafii w Zapałowie (pow. jarosławski).

Czytaj więcej: Krótkie dzieje małej parafii

„Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rozwadowie, Nisku, Tarnobrzegu i Machowie w 110. rocznicę powstania gniazda rozwadowskiego 1906–2016” pod redakcją dr Agnieszki Mirkiewicz to zbiór artykułów o rozwadowskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” i ośrodkach z nim sąsiadujących.

Czytaj więcej: Nowa publikacja naukowa o „Sokole"

Ukazała się książkowa nowość „Kronika Tyczyńska 1/2017”, będąca zapowiedzią wielotomowego wydawnictwa tematycznie związanego z Tyczynem i jego okolicą.

Czytaj więcej: Tyczyn okiem dwóch autorów

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wydało publikację „Dawna architektura drewniana województwa podkarpackiego” będącą kompendium wiedzy na temat świeckiej architektury drewnianej w tej części Polski.

Czytaj więcej: O dawnym drewnie

W publikacji „Po powiecie łańcuckim. Przewodnik”, która ukazała się staraniem Wydawnictwa Edytorial, Łukasz Bajda proponuje zwiedzanie ziemi łańcuckiej, która jako destynacja turystyczna jest postrzegana niemal wyłącznie poprzez zespół parkowo-pałacowy Lubomirskich i Potockich. Przez co inne zabytki, jakby zostały odsunięte w cień.

Czytaj więcej: Łańcucki bedeker Łukasz Bajdy

Ukazała się książka o historii harcerstwa w Pysznicy i akcji kulturalno-historycznej przeprowadzonej przez pysznickich harcerzy. Akcja przeprowadzona przez harcerzy w Pysznicy polegająca na przeprowadzeniu wywiadów wśród mieszkańców pozwoliła ustalić miejsce pochówku żołnierza - partyzanta z czasów II wojny światowej, a następnie uporządkować i zatroszczyć się o mogiłę.

Czytaj więcej: Harcerze w Pysznicy

turystyka smaki zielone eprocarpathia