Wydawnictwa

Przygotowanie wydawnictwa „Wiśniowa z dziejów wsi i jej mieszkańców”, pod redakcją naukową Roberta Witalca i Grzegorza Zamoyskiego, trwało blisko dwa lat, a środki na jej wydanie znalazły się w budżecie gminy Wiśniowa.

Książka - składająca się z 13 artykułów - tematycznie podzielona jest na dwie części. Pierwsza (8 rozdziałów) opisuje m.in. stan badań archeologicznych, dzieje wsi, rozwój jej struktur gospodarczo-społecznych, wypisy z katastru i historię II wojny światowej, ale też skutki reformy rolnej oraz początki i życie duchowe parafii w Wiśniowej. Druga część poświęcona jest rodzinie Mycielskich, która kupiła pałac i ziemie w Wiśniowej w II połowie XIX wieku. Mycielscy organizowali u siebie plenery malarskie i do tej tradycji wrócono przed kilku laty.

Pomysłodawcą publikacji jest wójt gminy Wiśniowa Marcin Kut, który chciał, by miejscowość będąca siedzibą gminy zyskała opracowanie oparte na dokumentach.

Wydawcą książki jest Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, która ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy. Dostępna jest w Urzędzie Gminy i bibliotece w Wiśniowej.

To starannie wydana książka o charakterze albumowym zawierająca ok. 600 archiwalnych zdjęć (często unikalnych) składająca się z 6 rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem (Dawny Frysztak, Okolice Frysztaka, Kamieniołomy, Mundurowe dzieci, Śladami kwatery Hitlera i Mycielscy w Wiśniowej). Cena książki 70 zł z wysyłką.

Czytaj więcej: „Frysztak i okolice. Podróż ze starą fotografią”

 

Album - dzieło wydawnictwa BOSZ - to zbiór ponad dwustu unikatowych zdjęć wykonanych przed II wojną światową przez znakomitego etnografa i znawcę sztuki ludowej – Romana Reinfussa. Zafascynowany kulturą Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny etnograf przez wiele lat dokumentował bogate tradycje kulturowe tych terenów. Podróżując z aparatem fotograficznym po ówczesnych polskich Karpatach, badał – w oparciu o stworzoną przez siebie metodę badawczą – życie codzienne, obyczaje i kulturę mieszkańców Podkarpacia.

Czytaj więcej: „Karpackość” na zdjęciach

„27 października 2017 r. minie 90. rocznica powstania samodzielnej parafii rzymskokatolickiej w Zapałowie. Jej początek dała kaplica (…), a nową świątynię, wzniesioną w latach 1909–1910, długo nazywano „kaplicą”, nawet wtedy gdy już miała rangę kościoła parafialnego. Dopiero po II wojnie światowej powoli przyjęła się nazwa „kościół”. (…) tej dawnej świątyni nie ma już w pejzażu wsi, w jej miejsce wzniesiono nową, jeszcze okazalszą. Wydarzenia te sprawiły, że postanowiłam dzieje parafii i jej świątyń utrwalić na stronach książki…” – tak we wstępie książki Michalina Drozd przedstawia motywy, które stały się inspiracją do podjęcia tematu historii kościoła i parafii w Zapałowie (pow. jarosławski).

Czytaj więcej: Krótkie dzieje małej parafii

„Dzieje Bud Łańcuckich” Mirosława Rzepki, książka wydana nakładem rzeszowskiego Wydawnictwa Edytorial, przedstawia historię tytułowej miejscowości od pradziejów do czasów współczesnych.

Czytaj więcej: Historia „małej ojczyzny”

Ukazała się książkowa nowość „Kronika Tyczyńska 1/2017”, będąca zapowiedzią wielotomowego wydawnictwa tematycznie związanego z Tyczynem i jego okolicą.

Czytaj więcej: Tyczyn okiem dwóch autorów

Przewodnik, który ukazał się właśnie nakładem rzeszowskiego Wydawnictwa Edytorial, wyszedł spod ręki dr Łukasz Bajda, absolwent UMCS.

Zaproponowane przez niego zwiedzanie powiatu przeworskiego zostało określone w postaci sześciu tras. Każda z nich – poza opisem – została przedstawiona na mapie poglądowej z wyrysowanym przebiegiem trasy. Są to propozycje tak dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych, o zróżnicowanym stopniu trudności, w zależności od czasu, jakim dysponujemy, od wieku, możliwości fizycznych czy też interesujących nas zabytków leżących na danej trasie. Poza trasami pieszymi istnieje możliwość przejazdu nimi rowerem czy samochodem. 

Czytaj więcej: 6 tras w powiecie przeworskim

W publikacji „Po powiecie łańcuckim. Przewodnik”, która ukazała się staraniem Wydawnictwa Edytorial, Łukasz Bajda proponuje zwiedzanie ziemi łańcuckiej, która jako destynacja turystyczna jest postrzegana niemal wyłącznie poprzez zespół parkowo-pałacowy Lubomirskich i Potockich. Przez co inne zabytki, jakby zostały odsunięte w cień.

Czytaj więcej: Łańcucki bedeker Łukasz Bajdy

W sprzedaży dostępna jest książka „Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi” autorstwa Jana Kucy, dyrektora mołodyckiej szkoły, autora licznych opracowań, wychowawcy, popularyzatora wiedzy – człowieka, który z wielkim zapałem walczy o to, abyśmy nie zapomnieli o naszej najbliższej historii, historii regionu.

Czytaj więcej: Pamięć o zaginionej wsi

Rzeszowskie wydawnictwo EDYTORIAL przygotowało książkę Edwarda Płocica „Jarosławski hufiec harcerzy. Zarys historii w latach 1911–1949”.

Czytaj więcej: Cztery dekady harcerstwa

turystyka smaki zielone eprocarpathia