Wydawnictwa

Rzeszowskie wydawnictwo EDYTORIAL przygotowało książkę Edwarda Płocica „Jarosławski hufiec harcerzy. Zarys historii w latach 1911–1949”.

 

W pierwszym rozdziale przedstawiony jest rys historyczny organizacji, geneza jej powstania oraz początki w Polsce, a także w samym Jarosławiu. Wiele miejsca w kolejnych rozdziałach autor poświęcił przedstawieniu osób związanych z harcerstwem, a także obiektom, budynkom, które w Jarosławiu z harcerstwem były powiązane w różnych okresach, jak choćby dawny budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” czy dawne Gimnazjum Męskie nr 1. Ponadto na kartach książki pojawiły się też wojenne losy harcerzy, którzy zostali aresztowani i wywiezieni do KL Auschwitz.

Jednak harcerstwo to nie tylko przykre doświadczenia z czasów walk o niepodległość Polski czy lata wojenne, to również obozy, wyjazdy, kolonie, co zostało opisane w rozdziale zatytułowanym „Na nowym tropie”.

W końcowej części książki znajdują się liczne aneksy, a w nich wykazy członków Jarosławskich Drużyn Harcerskich, ich przywódców czy drużyn Hufca Męskiego ZHP w Jarosławiu.

Publikacja powstała w oparciu o materiały zaczerpnięte z kronik, dokumentów, doświadczeń autora, relacji, wywiadów. Zamieszczone zostały również archiwalne zdjęcia, dostępne autorowi podczas prac nad książką.

turystyka smaki zielone eprocarpathia