Wydawnictwa

Przygotowanie wydawnictwa „Wiśniowa z dziejów wsi i jej mieszkańców”, pod redakcją naukową Roberta Witalca i Grzegorza Zamoyskiego, trwało blisko dwa lat, a środki na jej wydanie znalazły się w budżecie gminy Wiśniowa.

Książka - składająca się z 13 artykułów - tematycznie podzielona jest na dwie części. Pierwsza (8 rozdziałów) opisuje m.in. stan badań archeologicznych, dzieje wsi, rozwój jej struktur gospodarczo-społecznych, wypisy z katastru i historię II wojny światowej, ale też skutki reformy rolnej oraz początki i życie duchowe parafii w Wiśniowej. Druga część poświęcona jest rodzinie Mycielskich, która kupiła pałac i ziemie w Wiśniowej w II połowie XIX wieku. Mycielscy organizowali u siebie plenery malarskie i do tej tradycji wrócono przed kilku laty.

Pomysłodawcą publikacji jest wójt gminy Wiśniowa Marcin Kut, który chciał, by miejscowość będąca siedzibą gminy zyskała opracowanie oparte na dokumentach.

Wydawcą książki jest Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, która ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy. Dostępna jest w Urzędzie Gminy i bibliotece w Wiśniowej.

turystyka smaki zielone eprocarpathia