Wydawnictwa

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa do licznych – sygnowanych przez siebie  - wydawnictw dołożyło kolejne pt. „Stan zachowania świeckiego budownictwa drewnianego w województwie podkarpackim”, przygotowane przez prof. Piotra Patoczkę oraz dr inż. architekta krajobrazu Agatę Gajdek i mgr inż. architekta krajobrazu Agnieszkę Wójcik, pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czytaj więcej: O świeckiej „kulturze drewna”

Książka „Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego” zajęła II miejsce w kategorii „Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze” na XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu. Publikacja zawiera charakterystykę 256 zespołów i pojedynczych obiektów zabudowy sakralnej, z tereniu Podkarpackiego, zbudowanych przed 1950 r. To 149 dawnych i obecnych cerkwi, 96 kościołów i kaplic, 57 wolnostojących dzwonnic cerkiewnych i kościelnych oraz jeden dawny zbór protestancki. Ich opisy zilustrowano w sumie 1200 aktualnych, ale także i archiwalnych, zdjęć.

Czytaj więcej: Jedyna taka książka w Polsce

turystyka smaki zielone eprocarpathia