Wydawnictwa

Wydawnictwo EDYTORIAL wypuściło książkę „Możliwe, że to imię demona... i inne sanockie historie”, dzieło Arkadiusza Komskiego, na którą składają się opowiadania oraz historie polskiej i żydowskiej społeczności Sanoka z przełomu XIX i XX wieku. Dopełnieniem treści są zdjęcia archiwalne i współczesne.

 

Arkadiusz Komski – mieszka i pracuje w Sanoku. Znany fotograf, regionalista, który swoje zainteresowania skupia szczególnie na kulturze żydowskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych kulturze i dziejom regionu. 

Album ten powstał w ramach projektu mającego na celu badanie dziejów wsi Łopuszka Wielka leżącej w gminie Kańczuga. Zamieszczone w nim stare fotografie ukazujące miejsca, ludzi i wydarzenia związane z tą miejscowością, pozwalają ocalić je od zapomnienia i przekazać jako pamiątkę młodemu pokoleniu jej mieszkańców. Dzięki tej publikacji kolejne pokolenia będą mogły dowiedzieć się o zmianach, jakie zaszły w lokalnej społeczności, zobaczyć miejsca, które już nie istnieją oraz twarze ludzi, którzy tę społeczność tworzyli na przestrzeni ubiegłego wieku.

Album wydany przez Wydawnictwo Edytorial powstał na zlecenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej.

„Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rozwadowie, Nisku, Tarnobrzegu i Machowie w 110. rocznicę powstania gniazda rozwadowskiego 1906–2016” pod redakcją dr Agnieszki Mirkiewicz to zbiór artykułów o rozwadowskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” i ośrodkach z nim sąsiadujących.

Czytaj więcej: Nowa publikacja naukowa o „Sokole"

Prezentowane w publikacji artykuły to materiały pokonferencyjne prezentowane na konferencji naukowej „Sacrum i profanum”, która odbyła się 7 kwietnia br. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Konferencja przygotowana była przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” oraz Uniwersytet Rzeszowski - Zakład Architektury Krajobrazu, jako jeden z elementów projektu „Sacrum i Profanum w Drewnie” realizowanego w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Czytaj więcej: Drewno w oczach naukowców

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wydało publikację „Dawna architektura drewniana województwa podkarpackiego” będącą kompendium wiedzy na temat świeckiej architektury drewnianej w tej części Polski.

Czytaj więcej: O dawnym drewnie

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa do licznych – sygnowanych przez siebie  - wydawnictw dołożyło kolejne pt. „Stan zachowania świeckiego budownictwa drewnianego w województwie podkarpackim”, przygotowane przez prof. Piotra Patoczkę oraz dr inż. architekta krajobrazu Agatę Gajdek i mgr inż. architekta krajobrazu Agnieszkę Wójcik, pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czytaj więcej: O świeckiej „kulturze drewna”

Ukazała się książka o historii harcerstwa w Pysznicy i akcji kulturalno-historycznej przeprowadzonej przez pysznickich harcerzy. Akcja przeprowadzona przez harcerzy w Pysznicy polegająca na przeprowadzeniu wywiadów wśród mieszkańców pozwoliła ustalić miejsce pochówku żołnierza - partyzanta z czasów II wojny światowej, a następnie uporządkować i zatroszczyć się o mogiłę.

Czytaj więcej: Harcerze w Pysznicy

Książka „Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego” zajęła II miejsce w kategorii „Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze” na XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu. Publikacja zawiera charakterystykę 256 zespołów i pojedynczych obiektów zabudowy sakralnej, z tereniu Podkarpackiego, zbudowanych przed 1950 r. To 149 dawnych i obecnych cerkwi, 96 kościołów i kaplic, 57 wolnostojących dzwonnic cerkiewnych i kościelnych oraz jeden dawny zbór protestancki. Ich opisy zilustrowano w sumie 1200 aktualnych, ale także i archiwalnych, zdjęć.

Czytaj więcej: Jedyna taka książka w Polsce

Ukazały się książka o rozebranym po II wojnie światowej dworze w Pysznicy.

Na starej mapie Pysznicy z 1822 r. został zaznaczony i wyróżniony spośród innych zabudowań dwór z założeniem ogrodowym typu francuskiego. Chociaż drewniany budynek dworski został rozebrany zaraz po II wojnie światowej, został zapamiętany przez starszych mieszkańców Pysznicy.

Czytaj więcej: Pysznica - mała ojczyzna

turystyka smaki zielone eprocarpathia