Wydawnictwa

Prezentowane w publikacji artykuły to materiały pokonferencyjne prezentowane na konferencji naukowej „Sacrum i profanum”, która odbyła się 7 kwietnia br. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Konferencja przygotowana była przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” oraz Uniwersytet Rzeszowski - Zakład Architektury Krajobrazu, jako jeden z elementów projektu „Sacrum i Profanum w Drewnie” realizowanego w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Publikowane referaty: Bogusław Podhalański i Yurij Kryvoruchko, Czy przetrwa dziedzictwo kulturowe drewnianej architektury sakralnej pogranicza polsko-ukraińskiego?,

Jan Pantuła, Przyczynki do problematyki konserwatorskiej z uwzględnieniem krajobrazu kulturowego drewnianych cerkwi unickich polski południowo-wschodniej,

Piotr Patoczka, Drewniany kościół, cerkiew i bożnica w podkarpackim miasteczku, Ewa Janina Sadowska, Drewniane dwuwieżowe świątynie z terenu rzeczypospolitej świadectwem różnorodności kulturowej,

Jan Kurek, Drewniane cerkwie Rumunii – pomiędzy Transylwanią a Oltenią. Hubert Mełges, Małgorzata Mełges, Architektura drewniana w krajobrazach kulturowych wsi, Agata Gajdek, Agnieszka Wójcik, Przegląd drewnianego budownictwa świeckiego wschodniego Podkarpacia, Joanna Czarny, los drewnianych budynków mieszkalnych na wybranych przykładach miasteczek oraz wsi: Kazimierzy Wielkiej, Proszowic i Koszyc, Maria Sobolewska, Pruchnik wczoraj i dziś – analiza archetypicznej zabudowy przyrynkowej, Natalia Stojak, Pruchnik - echo miast minionej epoki, Ewa Romaniak, Rola drewna dawniej i obecnie, czyli o teatralnych aspektach architektury wybranych obiektów w Rabce-Zdroju, Łukasz Kowalski, Tadeusz Przystojecki, Joanna Zętar, Projekt „Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” – wizualizacja wiedzy o drewnianej architekturze małych miasteczek Lubelszczyzny, Gabriela Klause, Tadeusz Osyra, Drewniane dziedzictwo kulturowe – Zagroda „Olęderska” w Borui Nowej (pow. Nowy Tomyśl, Wielkopolska). Problem krajobrazowy i konserwatorski.

turystyka smaki zielone eprocarpathia