Wydawnictwa

Ukazały się książka o rozebranym po II wojnie światowej dworze w Pysznicy.

Na starej mapie Pysznicy z 1822 r. został zaznaczony i wyróżniony spośród innych zabudowań dwór z założeniem ogrodowym typu francuskiego. Chociaż drewniany budynek dworski został rozebrany zaraz po II wojnie światowej, został zapamiętany przez starszych mieszkańców Pysznicy.

Dlatego też wywiady, zamieszczone w ostatnim rozdziale książki, stały się punktem wyjścia w gromadzeniu materiałów do publikacji. Poszukiwania archiwalne pozwoliły ustalić właścicieli i zarządców posiadłości dworskich, a następnie nawiązać kontakt z ich potomkami mieszkającymi w Rzeszowie i w Przemyślu, a nawet przeprowadzić wywiad z ostatnią mieszkanką dworu - Heleną Ungeheuer-Bartnicką (już śp.). Książka zawiera zarys historii Pysznicy, opis budynku dworskiego, założenia ogrodowego oraz posiadłości dworskich, a w rozdziale 3 przedstawiono znaczenie dworu dla społeczności lokalnej. W publikacji zamieszczono także skany map, rękopisów i dokumentów oraz stare fotografie.

Teresa Mierzwa, Ludwika Błażejowicz, Dwór w Pysznicy, Pysznica 2016

turystyka smaki zielone eprocarpathia