Wydawnictwa

„Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rozwadowie, Nisku, Tarnobrzegu i Machowie w 110. rocznicę powstania gniazda rozwadowskiego 1906–2016” pod redakcją dr Agnieszki Mirkiewicz to zbiór artykułów o rozwadowskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” i ośrodkach z nim sąsiadujących.

Rozwadowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przez blisko 30 lat w duchu patriotyzmu i sportowej rywalizacji wychowywało kolejne pokolenia młodzieży. Dziejom tego gniazda poświęcono dwa teksty. Pierwszy z nich autorstwa Agnieszki Mirkiewicz i Anety Garanty, to próba odtworzenia jego losów od momentu powstania aż do nieudanych prób jego reaktywacji w 1946 r. Artykuł wymagał wielu kwerend archiwalnych, gdyż dokumenty gniazda dwukrotnie uległy zniszczeniu w czasie wojen światowych. Kolejny tekst dotyczący Rozwadowa to analiza architektury gmachu sokolni dokonana przez dr. Zbigniewa Beiersdorfa, przedstawiona na tle innych budowli tego typu w Galicji.

Pozostałe artykuły dotyczą kwestii związanych z działalnością gniazd sokolich w sąsiednich miastach, zbliżonych wielkością i liczbą ludności do Rozwadowa. Ich opracowaniem zajęły się osoby, które w swojej pracy badawczej niejednokrotnie stykały się z zagadnieniami sokolimi. Większość reprezentuje rzeszowskie środowisko uniwersyteckie.

Teksty odnoszą się nie tylko do działalności „Sokoła”, ale i przynoszą mnóstwo informacji z dziejów całego regionu. Niewątpliwie zainteresują czytelników z Rozwadowa i okolic. Mocną stroną tomu są zamieszczone w nim zdjęcia i ilustracje, w większości publikowane po raz pierwszy. Wielce pomocna i godna szczególnej uwagi jest mapa gniazd sokolich, jakie znajdowały się na terenie Galicji w 1910 r.

turystyka smaki zielone eprocarpathia