Wydawnictwa

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wydało publikację „Dawna architektura drewniana województwa podkarpackiego” będącą kompendium wiedzy na temat świeckiej architektury drewnianej w tej części Polski.

 

Składa się ona z zespołu artykułów napisanych przez specjalistów:

- Wojciech Dragan (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) przygotował artykuły o budownictwie drewnianym na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej (Lasowiacy) oraz w dorzeczu środkowego i dolnego Wisłoka (Rzeszowiacy),

- Danuta Blin-Olbert (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) napisała teksty o budownictwie bojkowskim, u Łemków, pogórzańskim i Dolinian,

- Janusz Mazur (Muzeum Kresów w Lubaczowie) opisał drewnianą architekturę świecką powiatu lubaczowskiego,

- Tomasz J. Filozof (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu) złożył tekst o drewnianych perłach podkarpackich zdrojowisk,

- Grażyna Stojak (Uniwersytet Rzeszowski, była Wojewódzka Podkarpacka Konserwator Zabytków) opublikowała artykuł o drewnianych dworach na Podkarpaciu.

Walorem publikacji (132 strony) są setki, często unikalnych, archiwalnych zdjęć prezentujących niezachowane obiekty budownictwa świeckiego na terenie obecnego Podkarpackiego.

turystyka smaki zielone eprocarpathia