Wydawnictwa

Ukazała się książka o historii harcerstwa w Pysznicy i akcji kulturalno-historycznej przeprowadzonej przez pysznickich harcerzy. Akcja przeprowadzona przez harcerzy w Pysznicy polegająca na przeprowadzeniu wywiadów wśród mieszkańców pozwoliła ustalić miejsce pochówku żołnierza - partyzanta z czasów II wojny światowej, a następnie uporządkować i zatroszczyć się o mogiłę.

Druhowie pozyskali też pamiątki związane z działalnością  harcerstwa w przeszłości, zdobyli cenne informacje dotyczące historii i kultury lokalnej. Swoimi osiągnięciami dzielą się na łamach omawianej publikacji. Książka przedstawia zarys historii harcerstwa w Pysznicy, opis reaktywacji harcerstwa oraz wywiady ze świadkami historii pamiętającymi czasy II wojny światowej.

ks. Tomasz Kopeć (red.), Harcerski zwiad. Pysznica z czasów II wojny światowej, Lublin-Pysznica 2016

turystyka smaki zielone eprocarpathia