Projekty
Działania w ramach projektu „Skarby w drewnie ukryte – polsko-norweska wymiana doświadczenia w dziedzinie konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego (nr projektu 32/IV/2009/FWK) współfinansowanego przez Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Głównym założeniem projektu było skoordynowanie współpracy między konserwatorami z Polski i Norwegii w dziedzinie ochrony i promocji najcenniejszych skarbów architektury sakralnej oraz wyeksponowanie wartości dziedzictwa kultury drewnianej w krajach partnerskich. Czas realizacji projektu: od 01.04.2010 r. do 30.09.2011 r. W ramach tego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone trzy główne działania: - skatalogowanie zabytków architektury drewnianej; - wizyta studyjna w Norwegii; - współpraca polsko-norweska w dziedzinie projektów konserwatorskich. Prowadzono również zarządzanie i działania promocyjno-marketingowe. Głównym cel osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych: - poprawa przepływu wiedzy i informacji o technikach ochrony i zarządzania zabytkami; - wymiana doświadczeń ekspertów w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań ochronnych; - upowszechnienie wiedzy o drewnianej architektury sakralnej w Europie i metody finansowania; - aktywacja lokalnych społeczności. Opracowano metodologię badawczą inwentaryzacji zabytków architektury drewnianej oraz przeprowadzono badania inwetaryzacyjne wybranych dziewięciu sakralnych obiektów drewnianych: a. Iwonicz Zdrój – dawny parafialny kościół rzymskokatolicki św. Iwo i MB Uzdrowienia Chorych, b. Czerteż – cerkiew parafialna greckokatolicka Przemienienia Pańskiego, c. Liskowate – dawna cerkiew parafialna greckokatolicka Narodzenia NMP, d. Pielgrzymka – cerkiew prawosławna Archanioła Michała, e. Miękisz Stary – dawna cerkiew greckokatolicka Bogurodzicy Pokrow, f. Nowe Brusno – dawna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy, g. Sonina – kościół rzymskokatolicki św. Jana Chrzciciela, h. Łęki Górne – parafialny kościół rzymskokatolicki św. Bartłomieja, i. Gawłuszowice – parafialny kościół rzymskokatolicki św. Wojciecha. Wydano szereg publikacji popularyzatorsko-naukowych: - „Biała księga dziedzictwa historycznego - Raport o dziejach i stanie zachowania dziewięciu drewnianych obiektów sakralnych Podkarpacia”, - „Zielona Księga Dziedzictwa Historycznego”, - „Leksykon drewnianej architektury sakralnej w województwie podkarpackim”, tom I i II.
turystyka smaki zielone eprocarpathia