Projekty
Projekt: Sacrum i Profanum w Drewnie realizowany w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014. Czas realizacji projektu: 01.02.2015 – 30.04.2016 Partnerzy projektu: Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Partner zagraniczny: Muzeum Zachodniego Telemarku w Norwegii będące organizacją zarządzającą grupą muzeów i atrakcji w zachodnim regionie okręgu Telemark. Okręg ten znany jest z bogatych tradycji kulturowych, średniowiecznych drewnianych budynków oraz złożonej sztuki ludowej. Kwota dofinansowania: 900 661,00 PLN Na terenie Podkarpacia architektura drewniana i sakralna stanowiła jeszcze do niedawna integralne tło krajobrazu. Jednak na skutek działań wojennych, późniejszej akcji przesiedleńczej oraz postępującego procesu zagospodarowania tego obszaru bez związku z dotychczasową tradycją – zaczyna ona sukcesywnie zanikać. Krajobraz Podkarpacia już niemal pozbawiony jest dawnej świeckiej architektury drewnianej, a sakralna pozbawiona jest należytej ochrony, co dotyczy gównie powiatów lubaczowskiego, jarosławskiego i przemyskiego. Z roku na rok znikają najstarsze chałupy drewniane, a miejsca po nich wypełniają się nowymi budynkami, które nie nawiązują do tradycji regionu. Opisywane problemy umniejszają atrakcyjność regionu, co przyczynia się do zacierania śladów dziedzictwa kulturowego. Aby ochronić to dziedzictwo niezbędna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie. Główne działania w ramach projektu: - badania terenowe dot. architektury drewnianej świeckiej na Podkarpaciu i opracowanie wzorców form współczesnej architektury (IV.2015 - I.2016, Podkarpackie), - wizyta studyjna do Norwegii dla przedstawicieli środowiska konserwatorów, pracowników naukowych oraz służb ochrony zabytków, zwycięzcy konkursu fotograficznego, zespołu projektowego (IX. – XI.2015) oraz opracowanie przez eksperta z Norwegii skryptu dobrych praktyk (X.2015 - I.2016, Telemark), - wizyta studyjna w Polsce z udziałem ekspertów z Norwegii, połączona z Ogólnopolskim Obozem Konserwatorskim (VI.- IX. 2015, Podkarpackie), - Ogólnopolski Obóz Konserwatorski (VI.- IX. 2015, Podkarpacie: powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski), - opracowanie Kompleksowego Pakietu Ofert (5 pakietów) (V.2015 - II.2016; Rzeszów), - wydanie 8 nr „Skarbów Podkarpackich” (II.2015 - IV.2016, Rzeszów), - mapa „Szlak architektury drewnianej”.
turystyka smaki zielone eprocarpathia