Aktualności

 

W wsi Terka (gm. Solina) znajdowała się drewniana cerkiew greckokatolicka Proroka Eliasza od 1771 (inne daty 1781 r.) Była to trójdzielna świątynia nakryta trzema ośmiopolowymi kopułami. W 1911 r. zastąpiła ją nowa, murowana cerkiew parafialna, która spłonęła po trzech latach. Odnowiono ją w 1922 r., a ostatecznie rozebrano w czasach PRL-u w latach 50. XX wieku. Do dzisiaj zachował się po niej czytelny ślad w postaci kamiennej podmurówki oraz wolnostojąca, murowana dzwonnica parawanowa, dwuarkadowa z XIX w.

Pod koniec 2015 r. zrobiło się głośno o Terce z powodu kontrowersyjnej wycinki całego starodrzewia z terenu cmentarza i cerkwiska. Po ładnie okalających wzgórze drzewach nie pozostał ślad. Na pagórku pozostała jedynie sypiąca się i wydawałoby, że grożąca katastrofa budowlaną dzwonnica. Na pierwszy rzut oka widać głębokie ubytki kamiennej konstrukcji, ubytki cegieł, rysy w murach i odspojenia tynków gładkich. Penetrująca w mury woda i związana z nią korozja solna, mrozowa i biologiczna prowadzą do postępującej degradacji tynków i konstrukcji murów - grożąc całkowitym zawaleniem się budowli.

Przeprowadzono już stosowne badania (m.in. geologiczne) i napisano wniosek o środki na renowację zabytku. Jeżeli prace będą przeprowadzone w tym roku to ich początkiem będą roboty związane z naprawą konstrukcji murów, następnie hydroizolacja kamiennych fundamentów i wreszcie - jeśli starczy na to pieniędzy - odtworzeniem sklepień i pokrycia dachu. Po wykonaniu zabiegów stabilizujących konstrukcję oraz izolacyjnych konieczne będzie także ułożenie drenażu od strony nasypu i uformowanie nawierzchni wokół dzwonnicy, formując spadki, aby woda nie rozpoczęła ponownego procesu destrukcji.

turystyka smaki zielone eprocarpathia