Aktualności

 

Prace archeologiczne będące elementem przebudowy ul. 3 Maja w Rzeszowie wchodzą w swoją ostatnią fazę. Za nami już odkrycie szkieletów na terenie dawnego farnego cmentarza, jak i wielu miejscach jodłowych belek, będących podbudową drewnianą traktu z końca (?) wieku XVIII. Teraz odsłonięto zniszczone pochówki i fragmenty muru przed barokową fasadą popijarskiego kościoła św. Krzyża i dawnym budynkiem klasztornym.

 

Te kamienne mury to zapewne fundamenty XVIII-wiecznego ogrodzenia popijarskiego widoczne na planie Rzeszowa, namalowanym w 1762 r. przez Karola Henryka Wiedemanna. Ale ciekawe są także fundamenty odsłonięte przed dawnym budynkiem Banku Austro-Węgierskiego (obecnie bank Pekao SA) wzniesionego jeszcze za czasów CK Austrii. Możliwe, że są to fundamenty widocznego z prawej strony fragmentu Planu Wiedemanna budynku konwiktu szlacheckiego

Prace prowadzą przedstawiciele Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

fot. Jacek Stankiewicz

turystyka smaki zielone eprocarpathia