Aktualności
Myczkowce to jedna z najstarszych osad w Bieszczadach założona w 1376 r. Wtedy to starosta sanocki Piotr rozgraniczył dwie sąsiadujące wsie szlacheckie: Myczkowce i Terpiczów (dziś Średnia Wieś). Podział ten zatwierdził król Władysław Jagiełło w 1425 r. przywilejem królewskim.
W II połowie XV w. był tu już dwór z folwarkiem, rolami, łąkami i młynem. Do 1939 r. we wsi znajdował się dwór z folwarkiem, którego właścicielem był hr. Klemens Dzieduszycki. Jedyną pozostałością tego zespołu jest kamienny spichlerz z I połowy XIX w., którego ruiny uznano za zabytek w 1972 r. Kamienne ściany jego drugiej kondygnacji (widoczne jeszcze na archiwalnym zdjęciu) posłużyły po rozbiórce za materiał do budowy ogrodzenia wokół dawnej cerkwi, obecnego kościoła.
 
Zaniedbany, porośnięty gęstym już zagajnikiem, zabytek rozsypie się niebawem rozsadzony korzeniami rosnących na nim gęsto drzew. A jak widać na zdjęciu wnętrza zachowanej kondygnacji parteru (pożyczone ze strony kotzajemiola.wordpress.com) przetrwała w dobrym stanie kamienna koleba jego sklepienia.
turystyka smaki zielone eprocarpathia