Aktualności

Na Przedmieściu Dynowskim znajdował się pochodzący z XVIII wieku stylowy klasycystyczny dworek ziemiańskiej rodziny - Trzecieskich.

Budynek dworu wzniesiony został w 1750 lub 1760 r. Nie ma też zgodności odnośnie fundatora obiektu. Według R. Aftanazego w 1784 r. Stanisław Trzecieski kupił dobra dynowskie od Piotra Ożarowskiego. Po Stanisławie właścicielami dworu byli kolejno: Józef, Zbigniew i Stefan Trzeciescy. W rękach tej rodziny majątek pozostawał aż do zakończenia II wojny światowej.

W lipcu 1944 r. podczas działań wojennych dwór został wysadzony na skutek wybuchu składu amunicji przez cofającą się armię niemiecką. Rodzina Trzecieskich mieszkała w drugim budynku, obok starego dworu. Z dawnych zabudowań zachowała się jedynie oficyna wybudowana w 1904 r.

 

Tę oficynę i resztki parku-ogrodu Kinga Moysa, córka ostatnich właścicieli majątku, przeznaczyła na rzecz Kościoła. Majątek ten został przekazany na rzecz Fundacji Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”

turystyka smaki zielone eprocarpathia