Aktualności

Dawna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w miejscowości Zadąbrowie (gm. Orły) opodal Przemyśla, później kościół rzymskokatolicki Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, jeszcze później  nieczynna kultowo, a obecnie kaplica cmentarna w tej samej wsi.

 

Pierwszą cerkiew - drewnianą kaplicę - wzniesiono tu w XVI lub XVII w. Była często przebudowywana, ale dopiero w 1934 r. zmianie uległa konstrukcja sklepień i dachów, rozbudowana cerkiew uzyskała także charakterystyczną dekorację zewnętrzną. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej, od 1947 r. przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. W 1984 r. świątynia została przesunięta o kilkadziesiąt metrów na wsch., na przycerkiewny cmentarz, a na jej miejscu zbudowano nowy kościół. Pełniła funkcję składziku kościelnego. W latach 2011-2014 przeprowadzono jej kapitalny remont cerkwi i po przeniesieniu na nowe miejsce pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Podczas prac remontowych odnaleziono jedną kompletną XVIII-wieczną ikonę oraz część innej (XVII w.), która służyła jako deska w kopule, cerkiewną chorągiew (XVIII w.) i świeczniki.

Jej elewacja zewnętrzna posiada charakterystyczną, bogatą dekorację. Poniżej dachu ściany cerkwi obiega dwukondygnacyjny gzyms, „wsparty” w węgłach i na środku nawy na drewnianych pilastrach, spoczywających na bazach, a od góry posiadające artystycznie rzeźbione bazy. W zach. szczycie nawy znajduje się kapliczka z rzeźbą Matki Bożej, w tym miejscu także data „1934”.

turystyka smaki zielone eprocarpathia