Aktualności

W Hermanowicach – niedużej wsi w gminie Przemyśl - zachowały się pozostałości parku dworskiego z przełomu XVIII i XIX w., kapliczka murowana z XIX w., dworzec kolejowy kolei galicyjsko-węgierskiej z końca XIX w. oraz murowany budynek kościoła parafialnego wzniesiony w latach 1936-1937.

Jednak największe wrażenie robią na odwiedzających tę miejscowość zachowane budynki drewniane w zagrodzie chłopskiej, wzniesione po I wojnie światowej. W czasie budowy twierdzy Przemyśl, w pobliżu miejscowości Hermanowice od północnej strony wybudowano fort Optyń. Ta strategiczna budowla stała się przyczyną zniszczenia Hermanowic wraz z wybuchem I wojny światowej, kiedy to wysiedlono mieszkańców aż w okolice Dynowa, drzewa wycięto, a domostwa spalono.

fot. Agnieszka Gancarz

turystyka smaki zielone eprocarpathia