Aktualności

Pierwszą siedzibą, którą postawiono w Cieszacinie Wielkim (gm. Pawłosiów) w II połowie XVIII w. był modrzewiowy dwór - typowy dom szlachty z tamtego okresu. W ręce rodziny Drohojowskich dobra te przeszły w 1870 r. W II połowie XIX w. do drewnianego dworu dostawiono neogotycki, piętrowy pawilon z wieżą kryjącą klatkę schodową. Ostatnim właścicielem majątku - do 1944 r. - był hrabia Jan Józef Drohojowski (ur.1880).

Po II wojnie światowej w zespole dworskim swoją siedzibę ulokowała sowiecka tajna służba bezpieczeństwa NKWD. Po ich wyprowadzce część drewnianą dworu rozebrano, a w 1960 r. zaadaptowano budynek pawilonu na potrzeby szkoły. Szczególnie ten okres użytkowania wpłynął negatywnie na stan obiektu. Na przełomie lat 80. i 90 ubiegłego wieku podjęto próbę remontu, jednak nieudaną. „Zameczek” otacza zdziczały park datowany na koniec XVIII w., a w drzewostanie zachowało się dąbrowa - kilka starych dębów będących pomnikami przyrody.

turystyka smaki zielone eprocarpathia