Aktualności

Stała samotnie przez ponad 65 lat, pozbawiona wiernych, opieki, opuszczona przez wszystkich. Systematycznie odzierana z tynku, rozsadzana przez korzenie samosiejek, smagana ulewnymi deszczami i mrożona srogimi karpackimi zimami. Dawniej wyposażona w dach z malowniczą „cebulką” mogła stać setki lat. Ale nie ma już dawnych mieszkańców wsi Polany Surowiczne (gm. Jaśliska), którzy dokonywali bieżących napraw, nie ma drewnianej cerkwi, przy której stała, nie ma już nikogo... oprócz grupy społecznych zapaleńców. W latach 2012-14 wykonali oni naprawę murów i zbudowali prowizoryczny dach. Relacja z prac na stronie polanysurowiczne.waw.pl

Większość robót wykonana została siłami społecznymi, rękami miłośników związanych z Beskidem Niskim, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz członków Magurycza i Styków. Jednak materiały, transport i organizacja kosztują. Także fachowe prace budowlane wymagają opłat. Dlatego prosimy o pomoc. Obecnie trwają prace przygotowawcze do ostatniego etapu odbudowy dachu. Przeprowadzono już niezbędne prace formalne, teraz trwa zbiórka funduszy.

Wszystkich miłośników gór, Beskidu Niskiego, sympatyków akcji remontu dzwonnicy w Polanach Surowicznych, przyjaciół i znajomych prosimy o wsparcie akcji poprzez przeznaczenie na ten cel 1% Waszego podatku. Podatek można przeznaczyć, wskazując jako beneficjenta Międzyuczelniany Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie. OM PTTK jest organizacją pożytku publicznego (OPP), uprawnioną do takiej zbiórki.

JAK PRZEKAZAĆ 1%?

Jeśli korzystacie z programu komputerowego do rozliczania PIT, wystarczy wybrać opcję przekazania 1%. Rubrykę zeznania „Numer KRS” należy wypełnić numerem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nr OM PTTK w Warszawie to 0000191794. Bardzo ważne: w sekcji „Informacje uzupełniające” należy podać w rubryce „Cel szczegółowy 1%” hasło: „Remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych”. Tylko wówczas będzie wiadomo, że dar ma być przeznaczony dokładnie na ten cel.

turystyka smaki zielone eprocarpathia