Aktualności

Dąbrowica, nieduża wieś położona na pograniczu Doliny Dolnego Sanu i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (Podkarpackie), w powiecie leżajskim, w gminie Kuryłówka.

W 1906 r. zbudowano tutaj murowaną cerkiew greckokatolicką. Po wysiedleniu wiernych pozostała zamknięta. Następnie przejęta przez Kościół rzymskokatolicki, obecnie jest to kościół św. Michała Archanioła. Na terenie wsi i w jej pobliżu zachowało się niezliczone kapliczki, z których (i innych obiektów zabytkowych) utworzono edukacyjną trasę turystyczno-krajoznawczą „Ślady Przeszłości”.

Na terenie wsi przetrwał w stanie postępującej ruiny dawny dwór Czartoryskich wzniesiony w 1919 r. otoczony parkiem „Debra” – zaniedbany i zarośnięty samosiejkami oraz chaszczami.

turystyka smaki zielone eprocarpathia