Aktualności

Majątek w Jurowcach (gm. Sanok) należał od 1844 r. do rodziny Słoneckich, herbu Korab. Z inicjatywy Zenona Słoneckiego (1830-1908) na miejscu drewnianego dworu wzniesiono murowany, parterowy (na planie katastralnym z 1852 r. oznaczony już jako murowany). Pod koniec XIX w. dobudowano do niego piętrowe skrzydło i portyk kolumnowy.

Od 1920 r. w majątku prowadzono znaną hodowlę krów rasy czerwonej, ponadto trzody chlewnej i stadninę koni. Ostatni z właścicieli Stanisław Słonecki (1890-1971) opuścił Jurowce już po zakończeniu II wojny światowej, a gospodarstwo przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. W okresie PRL działały we dworze m.in. biura, poczta, kawiarnia, ośrodek zdrowia, a nawet szkoła. Od 1993 r. zabytkowy zespół dworsko-parkowy stał się własnością gminy Sanok. Kontrola przeprowadzona w 2013 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli negatywnie oceniła jego zagospodarowanie. Nieruchomość od samorządu odkupił prywatny przedsiębiorca. W 2018 r. rozpoczęły się prace remontowe przy obiekcie.

Zachowany budynek dworu posiada kamienne piwnice sklepione kolebkowo z lunetami (z wcześniejszego założenia, może nawet XVIII w.). Wokół zachował się park wraz z starodrzewem (m.in. dąbrowa z pomnikowymi dębami szypułkowymi), aleja grabowa oraz staw. W sąsiedztwie przetrwał folwark wraz z zabudowaniami: oficyna, stajnia, spichlerz, gorzelnia.

turystyka smaki zielone eprocarpathia