Aktualności

Kościół św. Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepokalanej - wraz z przylegającym do niego klasztorem franciszkanów - tworzy kompleks sakralny znajdujący się w Przemyślu przy ul. Franciszkańskiej. Budowa zachowanej do dzisiaj świątynia trwała w latach 1754-1778.

Przed barokową fasadą znajdują się trzy kamienne rzeźby przypisywane lwowskiemu artyście Fabianowi Fesingerowi z II poł. XVIII wieku. Przedstawiają one Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanego Poczęcia oraz po jej bokach: bł. Jana Dunsa Szkota i św. Idziego.

Na górnej części fasady znajduje się polichromia Koronacja Matki Bożej. Pod nią napis w języku łacińskim: Domine De Tuis Donis Oferimus Tibi (Panie z Twoich darów ofiarujemy Tobie). Nad wejściem do kościoła umieszczono malowidło przedstawiające gołębicę (symbol Ducha Świętego) oraz napis: In Honorem B. Mariae Immaculatae (Na cześć Niepokalanej).

turystyka smaki zielone eprocarpathia