Aktualności

Na wystawie pod tym tytułem w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie prezentowane są elementy ludowego stroju rzeszowskiego, przeworskiego, łańcuckiego, lasowiackiego i Pogórzan - ubiory codzienne jak i stroje świąteczne - noszone  na wsi pod koniec XIX i na początku XX wieku.

Na ekspozycji widoczne jest bogactwo stroju ludowego i kunszt ludowych wytwórców, które mogą stać się inspiracją w przenoszeniu wzorów i motywów do współczesnego rzemiosła artystycznego. Oprócz elementów odzieży znalazły się eksponaty etnograficzne ilustrujące temat pozyskiwania surowca, techniki zdobienia elementów stroju, a także przedmioty związane z dbałością o wygląd. Wszystkie elementy strojów, eksponaty etnograficzne oraz zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum. Ekspozycji towarzyszy katalog pt. „Na co dzień i od święta” oraz strona internetowa www.ubioryludowe.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl

W 2017 r. wytypowane obiekty z kolekcji zostały poddane renowacji i konserwacji (m.in. „obręcz” – pas z metalowych członów z klamrą w kształcie stożka, który w XIX i na początku XX wieku we wsiach w okolicach Łańcuta i Przeworska była ważnym atrybutem obrzędowego stroju ślubnego panny młodej, nakładanym na gorset. Wykonawcami tego typu pasów byli rzemieślnicy krakowscy. W powszechnym przekonaniu obręcz była rękojmią udanego małżeństwa i licznego potomstwa). Ekspozycja przedstawia ubiory codzienne, jej uzupełnieniem są zdjęcia archiwalne, pochodzące z muzealnego archiwum fotograficznego (część z nich została wykonana w znanym rzeszowskim zakładzie Edwarda Janusza, działającego w latach 1886-1950).

turystyka smaki zielone eprocarpathia