Aktualności

Na północ od Krosna odkryjemy we wsi Odrzykoń wspaniałe ruiny zamku. W XII/XIII w. wyrosły tutaj palisady drewnianej strażnicy książęcej, z biegiem lat coraz bardziej fortyfikowanej. Rozbudował ją Kazimierz III Wielki, za którego panowania pojawiła się nazwa warowni Kamieniec. Król Władysław II Jagiełło u schyłku XIV stulecia podarował Mikołajowi z Bibic de Camyenyecz na własność zamek.

Sławny ród Kamienieckich zapisał w dziejach zamku wspaniałą kartę, ale też przyczynił się do podziału warowni. Gdy w 1530 r. wschodnią jego część zakupił od Klemensa Kamienieckiego Seweryn Boner, przerabiając ją w duchu odrodzenia, warownia uległa wyrazistemu rozdziałowi na gotycki zamek górny Kamienieckich, tzw. odrzykoński i renesansowy zamek dolny Bonerów, zwany korczyńskim. Kiedy Kamienieckich zastąpili Siemieńscy, a po nich Stadniccy i Skotniccy, zaś Bonerów Firlejowie, warownia staje się scenerią sporów pomiędzy dzierżących ją rodami. Udany mariaż czyni w końcu Firlejów jedynymi panami na Kamieńcu, choć zniszczenia dokonane przez wojska Jerzego II Rakoczego każą im opuścić zdewastowany zamek dolny i przenieść się do gotyckiej części. Burzliwy wiek XVIII pod władzą Scypionów, a później Jabłonowskich przynosi dalszą dewastację rezydencji. Potężny huragan zrywa w 1796 r. dach górnego zamku odrzykońskiego. Później jest jeszcze gorzej: Jabłonowscy opuszczają Kamieniec, godząc się nawet na rozbiórkę murów.

Do dzisiaj pozostały malownicze ruiny zamku górnego wzmacniane przez konserwatorów i zamek dolny powoli odbudowywany z własnych środków przez Andrzeja Kołdera, od ponad 20 lat dzierżawcy zabytku.

turystyka smaki zielone eprocarpathia