Aktualności

Drewniana synagoga w Połańcu (Świętokrzyskie) istniała już w połowie XVIII w. Zniszczeniu uległa w czasie II wojny światowej, jak wszystkie drewniane bożnice w Polsce. Jej odbudowę w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku rozpoczęło na przełomie lutego i marca 2015 r.

Sam proces rekonstrukcji drewnianego obiektu na Rynku Galicyjskim stał się atrakcją dla turystów. Wszystkie prace wykonywano ręcznie, tradycyjnymi metodami korzystając m.in. z siekier, strugów i pił. W ciągu trzech lat powstała m.in. bryła budynku, dach, podłogi, stropy oraz zwierciadlane sklepienie świątyni. Ma ona 22 m długości i 11 m szerokości. Czterospadowy dach dwukondygnacyjnej budowli pokryto gontem. Odtworzono również na podstawie planów i zdjęć ośmioboczną altanę z balustradą i baldachimem, ozdobną szafę ołtarzową do przechowywania zwojów tory oraz podwyższone i wydzielone balustradą dwa chórki.

Za dwa lata po ustabilizowaniu się budynku powstaną barwne polichromie wnętrza. Sanockie Muzeum Budownictwa Ludowego w zrekonstruowanym obiekcie będzie pokazywać judaica.

Obiekt powstaje ze środków własnych muzeum, na podstawie dokumentacji przekazanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej.

turystyka smaki zielone eprocarpathia