Aktualności

Wzniesiony pod koniec XVIII w. zespół folwarczny w Wiśniowej (powiat strzyżowski, Podkarpackie) największy rozkwit przeżywał za czasów Franciszek hr. Mycielski herbu Dołęga. W 2005 r. zespół parkowo-dworski i folwarczny został przejęty przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. W remontowanych systematycznie obiektach folwarcznych mieści się obecnie Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki oraz Centrum Konferencyjno-Noclegowe.

Pod koniec października br. odebrano kolejne zmodernizowane obiekty Centrum: oficynę dworską oraz drugą część zabudowań folwarcznych - dawnej stajni. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Wykonawcą robót były firmy: REMBUD ze Strzyżowa i JP Bud z Wysokiej Strzyżowskiej. W gruntownie odrestaurowanych i zabezpieczonych budynkach znajdą się nowoczesne pomieszczenia wystawowe, będzie również możliwość komercyjnego udostępnienia dużej sali na ok. 100 osób z zapleczem kuchennym.

Koszt inwestycji to w sumie 3 837 907,99 zł, z czego 1 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała kwota zaś z budżetu państwa i budżetu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Teraz jeszcze tylko zakupy wyposażenia i będzie można w pełni korzystać z tych pięknych obiektów.

turystyka smaki zielone eprocarpathia