Aktualności

Dawna cerkiew greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana we wsi Gwoździanka (gm. Niebylec), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki śś. Kosmy i Damiana. Za czas powstania cerkwi przyjmuje się I połowę XIX w., chociaż pojawiają się opinie przesuwające datę nawet na drugą poł. wieku XVIII. Została zbudowana przez ludność ruską określaną przez etnografów jako „Zamieszańcy”. Po II wojnie światowej zamieniona na kościół rzymskokatolicki. W tym czasie usunięto ikonostas, a pokrywającą ściany wewnętrzne polichromię zasłonięto boazerią. O dawnych charakterze świątyni przypomina jeszcze sześcioboczna, zakończona baniastym hełmem wieżyczka na sygnaturkę. Remontowana kilka lat temu.

turystyka smaki zielone eprocarpathia