Aktualności

Muzeum Kresów w Lubaczowie może pochwalić się kolejnym zrewitalizowanym budynkiem przeznaczonym na funkcję administracyjno-muzealną. Chodzi o remont budynku znajdującego się w pobliżu zespołu cerkiewnego w Radrużu. Zabytkowego zespołu, który od 2013 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2017 r. otrzymał status Pomnika Historii na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej.

Zespół cerkiewny w Radrużu należy do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej na terenie Polski. W jego sąsiedztwie znajduje się budynek dawnej świetlicy wiejskiej „Proświta”, w którym jeszcze do niedawna dział sklepu.

Po przeprowadzonym kapitalnym remoncie dotychczas szary i niepozornie wyglądający budynek powrócił do swej pierwotnej formy, wzbogaconej dodatkowo o niezbędne elementy służące nowej funkcji. W trakcie prac udało się odsłonić oryginalny kamienny wątek ścian, który doskonale zaczął korespondować z architekturą kamiennych murów wokół zabytkowej cerkwi. Nie zabrakło też drewnianych elementów - szerokiego tarasu i ganku, którym nadano cechy nawiązujące do lokalnej architektury z początków XX wieku. Budynek dostosowano do potrzeb turystów umieszczając w nim zaplecze socjalne i sale muzealne.

Remont finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, osi priorytetowej IV (Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego. Dofinansowanie projektu wyniosło: 1 613 773, 68 zł.

turystyka smaki zielone eprocarpathia