Aktualności

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otrzymało dofinasowanie na III etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Rozwadowie.

W styczniu  br. została otwarta pierwsza w kraju galeria malarstwa Alfonsa Karpińskiego, jednego z czołowych twórców okresu Młodej Polski. Zlokalizowana w dawnym gmachu sądu w Rozwadowie (dziś osiedlu Stalowej Woli), w nowoczesny sposób prezentuje jedną z najlepszych kolekcji poświęconych temu twórcy.  Rozwadów jest miejscem, gdzie malarz Alfons Karpiński przyszedł na świat oraz spędził pierwsze lata życia.

Częściowy remont budynku zrealizowano w dwóch etapach: ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmodernizowany budynek byłego sądu zyskał nową elewację, zwieńczoną odtworzonym godłem państwowym, oraz nowy dach. W sumie zmodernizowano 691 m2 pomieszczeń budynku. Na poddaszu powstała galeria z pracownią artystyczną, natomiast na parterze strefa wejścia do galerii, która obejmuje punkt informacyjny, sklepik, szatnię i toalety. W budynku zainstalowano windę, z której można korzystać z poziomu parteru, co niweluje dotychczasową barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również ciągi piesze, nową bramę wjazdową od ul. Dąbrowskiego oraz elementy galerii zewnętrznej.

Do  zakończenia całkowitej modernizacji budynku pozostało wykonanie prac w pomieszczeniach o powierzchni 711m2. III etap inwestycji zakłada remont następnych pomieszczeń na parterze, o łącznej powierzchni 135,45 m2 oraz wykonanie zewnętrznej iluminacji zabytkowego budynku. Na to działania Muzeum otrzymało dofinasowanie blisko 615 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Programu Infrastruktura Kultury oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

turystyka smaki zielone eprocarpathia