Aktualności

Perła architektury barkowej – pałac Czartoryskich w Sieniawie – czeka cierpliwie na koniec ustaleń międzyresortowych dotyczące własności majątku. Na razie całością zespołu pałacowo-parkowego zarządza rzeszowski oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pierwszą rezydencję o charakterze obronnym w Sieniawie wybudował hetman wielki koronny Adam Mikołaj Sieniawski na początku XVIII wieku. Wzniesioną w parku w latach 1718–1720 pomarańczarnię, po przebudowie, zaczęto nazywać pałacem letnim. Obecny wygląd zabytek uzyskał podczas przebudowy w latach 1881–1883 dokonanej przez Czartoryskich. Nad obydwoma skrzydłami dobudowane piętra i pałac uzyskał zachowany do dziś wygląd i późnobarokowy charakter.

Po II wojnie światowej obiekt stał opuszczony, był okradany, niszczał. Straż pożarna ćwiczyła na nim gaszenie pożarów. Dopiero nowy właściciel, przedsiębiorstwo „Igloopol” odbudowało w latach 80. XX wieku konstrukcję pałacu, a także pozostałe budowle wchodzące w skład zespołu. Dekadę później pałac stał się własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która doprowadziła pałac i otaczający go park oraz budynki towarzyszące do obecnego stanu. W grudniu 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kupiło za 100 mln euro Zbiory Czartoryskich w Krakowie od Fundacji Książąt Czartoryskich. Transakcja ta objęła również roszczenia Fundacji wobec dóbr kultury, które zostały przejęte w wyniku powojennej nacjonalizacji, jak zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie (wyceniony w umowie na ponad 22 mln zł).

Tak więc właścicielem zabytkowej nieruchomości jest nadal Skarb Państwa, ale na mocy umowy z Fundacją zakupu dokonało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei zespołem w Sieniawie zarządza rzeszowski oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (spadkobierca w prostej linii AWRSP). Jesienią ubiegłego roku pałac w Sieniawie opuścił ostatni jego dzierżawca i od ponad roku zabytkowy obiekt nie ma czynnego użytkownika, do tej pory pełnił on funkcje konferencyjno-hotelowe, częściej domu weselnego. Jeszcze przed sezonem zimowym ostatecznie ma zostać ustalony prawny właściciel-zarządca wiekowego kompleksu. W najbliższym czasie będzie on wymagał kosztownych prac remontowych, tym bardziej że ostatnie przeprowadzono w nim 20 lat temu.

 

Juliusz Kossak, Pałac Czartoryskich w Sieniawie, 1873 r., Zbiory Czartoryskich, Kraków (fot. WikiCom)

turystyka smaki zielone eprocarpathia