Aktualności

Parafialny kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła usytuowany jest w centrum wsi Michałówka (gm. Radymno).

Jego budowę sfinansował kasztelan przemyski Józef Drohojowski w latach 1763-1765 świątyni. Zniszczony poważnie w czasie działań wojennych w 1914-1915 r., urządzono w nim stajnię. Odbudowa w 1916 r. doprowadziła do zmiany bryły architektonicznej (obniżenie wysokości dachu, zamknięcie prezbiterium ścianą prostą i przykrycie go niskim, dwuspadowym dachem).

W latach 2008-2009 z inicjatywy proboszcza ks. Krzysztofa Szczygielskiego poddany pracom konserwatorskim (rekonstrukcja bryły architektonicznej, przy płn. ścianie prezbiterium rekonstrukcja zakrystii, wymiana podwalin, wzmocnienie podmurówki). Ze ścian zewnętrznych zdjęto deskowe szalowanie i przywrócono pierwotne pokrycie gontem. W 2009 r. w nawie płn. odsłonięto malowidła z przedstawieniem scen ze Starego i Nowego Testamentu, ujętych w medaliony, na ścianach prezbiterium iluzjonistyczne malowidła z motywami detali architektonicznych (II poł. XVIII w.).

 

fot. Grażyna Stojak (2), Tomasz Olbrych (1), Internet (1)

 
 
 
turystyka smaki zielone eprocarpathia