Aktualności

Zamek w Krasiczynie, niezwykły Pomnik Historii i wspaniała rezydencja na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki. Organizowane tu konferencje, spotkania biznesowe to niezwykłe spotkania z historią i tradycją w tle.

Zabytkowe wnętrza kryją wielofunkcyjne sale konferencyjne połączone z komfortowym zapleczem hotelowym i wyśmienitą kuchnią. Pobyty biznesowe wymagają również niecodziennej oprawy. W wyjątkowej atmosferze i niepowtarzalnej scenerii szczególnie polecane są nocne spotkanie z Kamerdynerem i Białą Damą, biesiady z udziałem Sarmatów oraz uroczyste bankiety na dziedzińcu zamkowym.

Pochodząca z początku XVIII w. drewniana cerkiew we wsi Nowe Brusno (gm. Horyniec-Zdrój) została wyremontowana. Zrekonstruowano jej pierwotny wygląd odtwarzając na podstawie XIX-wiecznych rysunków m.in. babiniec z kaplicą na piętrze.

We wsi Nowe Brusno stoi nieduża, drewniana cerkiew św. Paraskewy. Wybudował ją w 1713 r. cieśla Stefan Sienko Siematiewski z Płazowa. Ok. 1850 r. dokonano przebudowy sanktuarium, a w 1903 r. zdecydowanie przekształcono bryłę świątyni wznosząc nowy, większy babiniec. Zlikwidowano soboty, a ściany oszalowano pionowo deskami. Po 1947 r., gdy zabrakło wypędzonych grekokatolików, cerkiew przejął na własność Skarb Państwa. W 1980 r. budynek był zagrożony rozebraniem, a dekadę później ściany podparto stemplami i kozłami, dzięki czemu przez ponad 20 lat trwania świątynia się nie rozpadła.

Dobry czas nastał dla świątyni po jej przejęciu w 2013 r. przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. W 2014 r. przygotowano dokumentację renowacji obiektu w celu przywrócenia mu pierwotnego wyglądu z początku wieku XVIII, opierając się na zachowanych rysunkach autorstwa prof. Juliana Zachariewicza, polskiego architekta i konserwatora zabytków. W 2015 r. Zakład Budowlano-Konserwatorski „Arkady” Bogusław Buliński z Jarosławia zrealizował prace obejmujące wykonanie nowych fundamentów, konserwację istniejących elementów z częściową wymianą zniszczonych, odbudowę babińca z rekonstrukcją górnej kaplicy na piętrze,  odtworzenie kopuł nad nawą i sanktuarium wraz z wymianą poszycia dachowego na gont, a także przywrócenie okalających z trzech stron sobót.

W 2016 r. roboty objęły odbudowę rozebranej przed laty zakrystii (z oryginalnych materiałów), rekonstrukcję podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Kolejny etap to powrót do wnętrza zachowanych i odnowionych elementów jego wyposażenia ruchomego z ikonostasem o ołtarzami na pierwszym miejscu, które w części przechowywany są w Muzeum Zamku w Łańcucie. Po zakończeniu prac konserwatorskich całości założenia cerkiew będzie udostępniana zwiedzającym.

Świątynia od lat – mimo stanu ocierającego się o katastrofę budowlaną - znajduje się na Podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej. Po zakończeniu prac gmina Horyniec-Zdrój, po obronnym zespole cerkiewnym w Radrużu, uzyska kolejną niezwykle cenną atrakcję turystyczną stanowiącą ważny element lokalnego pejzażu kulturowego.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej uzyskało dotację na budowę wiaty garncarskiej i realizację zadań, które dodatkowo uatrakcyjnią ofertę edukacyjną naszej instytucji.

Skansen rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. Będzie on polegał na budowie obszernego zadaszenia oraz wyposażeniu go w stoły, ławy, piec do wypalania ceramiki i koło garncarskie. Po pierwsze umożliwi to pracę z garncarzem niezależnie od warunków pogodowych, a po drugie pozwoli pokazać proces pracy rzemieślnika od początku (formowania gliny na kole garncarskim) do końca (wypalenia naczyń w piecu).

Przedsięwzięcie to zakłada również opracowanie innowacyjnej oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkową zaletą projektu jest wielofunkcyjność zadaszenia, które może służyć również jako miejsce do odpoczynku w trakcie niekrótkiego przecież spaceru po skansenie. Konstrukcja wiaty jest dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych.

Muzeum Kresów w Lubaczowie może pochwalić się kolejnym zrewitalizowanym budynkiem przeznaczonym na funkcję administracyjno-muzealną. Chodzi o remont budynku znajdującego się w pobliżu zespołu cerkiewnego w Radrużu. Zabytkowego zespołu, który od 2013 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2017 r. otrzymał status Pomnika Historii na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej.

Zespół cerkiewny w Radrużu należy do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej na terenie Polski. W jego sąsiedztwie znajduje się budynek dawnej świetlicy wiejskiej „Proświta”, w którym jeszcze do niedawna dział sklepu.

Po przeprowadzonym kapitalnym remoncie dotychczas szary i niepozornie wyglądający budynek powrócił do swej pierwotnej formy, wzbogaconej dodatkowo o niezbędne elementy służące nowej funkcji. W trakcie prac udało się odsłonić oryginalny kamienny wątek ścian, który doskonale zaczął korespondować z architekturą kamiennych murów wokół zabytkowej cerkwi. Nie zabrakło też drewnianych elementów - szerokiego tarasu i ganku, którym nadano cechy nawiązujące do lokalnej architektury z początków XX wieku. Budynek dostosowano do potrzeb turystów umieszczając w nim zaplecze socjalne i sale muzealne.

Remont finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, osi priorytetowej IV (Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego. Dofinansowanie projektu wyniosło: 1 613 773, 68 zł.

Dawna cerkiew greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana we wsi Gwoździanka (gm. Niebylec), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki śś. Kosmy i Damiana. Za czas powstania cerkwi przyjmuje się I połowę XIX w., chociaż pojawiają się opinie przesuwające datę nawet na drugą poł. wieku XVIII. Została zbudowana przez ludność ruską określaną przez etnografów jako „Zamieszańcy”. Po II wojnie światowej zamieniona na kościół rzymskokatolicki. W tym czasie usunięto ikonostas, a pokrywającą ściany wewnętrzne polichromię zasłonięto boazerią. O dawnych charakterze świątyni przypomina jeszcze sześcioboczna, zakończona baniastym hełmem wieżyczka na sygnaturkę. Remontowana kilka lat temu.

turystyka smaki zielone eprocarpathia